MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALG 2008
Flere studentstemmer blir hørt (24.4.08, 10:24)

De elektroniske valgurnene har nå vært åpne i to dager. Valgdeltagelsen blant studentene ser ut til å øke betydelig fra i fjor.

1800-1900 NTNU-studenter har allerede avgitt stemme i styrevalget 2008. Det er like mange som det totale antallet stemmer i fjor. Leder for Valgstyret, Morten Kongsgaard, håper på 15 prosent valgdeltagelse, mot fjorårets fattige ni prosent.

Med fire dager igjen å stemme – siste mulighet er mandag 28. april klokka 22 – ser det ut til å være et oppnåelig mål.

Valgkamp på Facebook
Kongsgaard forteller at kandidatene jobber hardt med å være synlige på campusene under valginnspurten denne uka. Men vel så viktig er kanskje valgkampen på nettet.

Facebook-gruppen Vi som vil bruke stemmeretten vår ved NTNUs styrevalg 08 har knapt 150 medlemmer, og nye kommer til hver dag. I tillegg har flere av studentkandidatene til styret egne grupper.

Sara Mjelva “leder” foreløpig denne kampen. Det er 140 medlemmer i Mjelvas Facebook-gruppe Stem Sara inn i Styret. Hakk i hæl følger Vegar Lein Ausrød og Ingeborg Kramprud med henholdsvis 126 og 112 medlemmer.

Kandidatenes evne til å mobilisere på Facebook kan vise seg å bli avgjørende i styrevalget. Uten sammenligning for øvrig: Barack Obama har 787.578 venner på Facebook, mot Hillarys 149.637.

Under kan du lese mer om hjertesakene til studentkandidatene til NTNU-styret.

Mer og bedre utveksling!
Studentkandidatene til styrevalget ønsker seg et bedre system for utenlandsopphold. Campussaken, derimot, er ikke like høyt opp på dagsordenen som tidligere.

Navn: Ingeborg Hjelt Kramprud | Alder: 22 | Studerer: Informatikk
NTNU bør ha enkelte universiteter fra utlandet som man samarbeider mer med enn andre. Disse bør kunne anbefales til studenter som vil dra på utveksling. Det finnes allerede noen slike universiteter, og disse kan synliggjøres bedre.

Det burde bli et mer standardisert alternativ til studenter som ønsker et eller flere semestre i utlandet. Det burde også være en bedre oversikt over universiteter som NTNU samarbeider med, enn det som finnes i dag.

Dersom det skal bygges et nytt universitet, er jeg ikke i tvil om at jeg ville ha samlokalisert det. Samlokalisering av NTNU vil kreve store ressurser, men jeg er i tvil om den positive effekten ville veid opp for kostnadene ved en slik campusutvikling.

Isak Kjerpeseth | Alder: 25 | Studerer: Historie
Jeg vil styrke NTNUs miljøprofil. Dette skal skje gjennom blant annet å innføre miljøavgift på papir, samt at ansatte og studenter skal kildesortere eget avfall.

I dag kan ikke instituttene budsjettere med å gå i overskudd. Penger som instituttene sitter igjen med ved endt budsjettår blir trukket tilbake, og man står i fare for å få redusert neste års budsjett. Dette har skapt en uheldig mentalitet på mange institutt, hvor det blir langt viktigere å bruke de pengene man har enn å spare.

Jeg vil få med meg styret i å jobbe opp mot Kunnskapsdepartementet, slik at vi kan endre føringene for økonomistyring på dette punktet.

Pål Ivar Brekke | Alder: 25 | Studerer: Produktutvikling og materialer
NTNU skal fortsatt være best i landet på teknologi. For å holde på denne plasseringen er det viktig at vi har gode studieprogram med relevans for industrien.

Det må bli lettere å reise ut. Det er viktig at instituttene har gode avtaler slik at det finnes enkle løsninger for de som vil reise ut, og at ikke spesielle fag ved NTNU - som Eksperter i Team og Teknologiledelse - blir et hinder for utveksling.

Vi må holde på ordningen med ansatt ledelse, og den bør utvides til å gjelde instituttledere, ikke bare rektor og dekaner. En leder valgt av fagmiljøet vil ofte vektlegge det velgerne ønsker, og det er ofte noe annet enn undervisning.

Sara Underland Mjelva | Alder: 22 | Studerer: Statsvitenskap
På Dragvoll eksisterer det for få øvinger, men på Gløshaugen er det for mange. Mange ender med å ”koke sammen” øvingsoppgaver, og får liten tid til selvstudie.

Vi studenter ønsker kvalitet, ikke kvantitet på obligatoriske aktiviteter.

Studenter bør kunne forvente gode tilbakemeldinger. Hvordan kan studentene forbedre seg hvis man ikke får vite hva man gjør galt? NTNU burde stille krav til studentene, men samtidig følge oss tettere opp.

Terje Andre Arnøy | Alder: 25 | Studerer: Filosofi
Man har sett at antallet NTNU-studenter som reiser ut har gått ned med 20 prosent fra 2006 til 2007. Her må man sørge for at studentene blir godt informert om hvor man burde dra ut på deltidsstudier.

NTNU må skape bedre samarbeid innenfor studentutveksling, forskerutveksling og forskningssamarbeid.

Jeg er for en samlokalisering av campusene. Slik jeg ser det er det et viktig element i å utvikle NTNU som universitet.

Vegar Lein Ausrød | Alder: 26 | Studerer: NTNUs entreprenørskole
I streben etter å bli et internasjonalt universitet foregår mange forelesninger på engelsk. Både vi som studenter og foreleserne er klar over at forelesningene ofte blir svakere på grunn av språkproblemer.

Jeg foreslår å sende foreleserne på kurs med det formål å gjøre de mer komfortable med å forelese på engelsk.

Innleggene er forkortet. Les mer om kandidatene på den offisielle valgsiden, der du også kan avlegge stemme.

Av: Tor H. Monsen og Kenneth Stoltz