MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- SiT svikter sitt ansvar (25.4.08, 10:36)

Studentsamskipnaden har sagt opp leiekontraktene til 80 PhD-studenter og postdoker i vinter. Et titalls har ennå ikke funnet bolig. – SiT svikter sitt ansvar som sosial utleier, mener Richard Sliwka ved NTNUs internasjonale seksjon.

- Situasjonen er blitt svært vanskelig for meg. Jeg må ut innen 1. juli, og jeg har ingen mulighet til å finne noe i det private markedet.

BEKYMRET: Mohammadhossein Mohammadlou - stipendiat ved Institutt for geologi og bergteknikk - må ut på boligmarkedet igjen. Foto: Tor H. Monsen
Mohammadhossein Mohammadlou fra Iran er PhD-kandidat ved Institutt for geologi og bergteknikk. Han kom hit til Norge og NTNU i januar 2006.

Han har en kone og en liten datter, og maktet ikke å betale husleien i det private markedet, så han fikk tilbud om bolig hos SiT på Moholt i august samme år. Nå er han blant de som må ut før sommeren.

- Da jeg fortalte om mitt problem sommeren 2006, søkte jeg om en av NTNUs boliger, og ble satt på venteliste. Det var så mange søkere, fortalte de. Jeg står fremdeles på lista. Men etter to år håper jeg at de snart har noe for meg. Noen andre muligheter har jeg ikke, sier Mohammadlou.

SiT ikke for stipendiater
Mohammadlou er langt fra alene. I februar sendte SiT ut melding til åtti stipendiater og postdok-er med beskjed om at de hadde tre måneder på seg til å flytte fra boligene de leide.

Begrunnelsen samskipnaden oppga var at som stipendiater er de ikke lenger definert som studenter, og derfor ikke har rett til å leie bolig i en studentsamskipnad.

Videre framholdt SiT at Riksrevisjonen har påtalt dette forholdet. I 2002 fikk doktrogradsstipendiatene sin status endret fra å være student til å være ansatt, og de mistet dermed retten til å leie bolig i en studentsamskipnad.

- Fikk ikke beskjed
Mange av de som kastes ut nå, var studenter på master- eller laveregrads nivå da de flyttet inn. SiT hevder selv at de ikke er blitt gjort oppmerksom på at de har endret status til PhD senere, og derfor mistet studentstatusen.

Dette argumentet tilbakeviser Sliwka ved internasjonal seksjon.

- Det er SiT som selv har brutt regelen ved å la dem bli boende i en årrekke etter at deres status som student ble endret. SiT har ved en rekke tilfeller inngått nye leieavtaler med PhD-kandidater som ikke før har studert ved NTNU. Det fins flere tilfeller hvor doktorgradstipendiater som har bodd privat er blitt oppfordret av SiT til å flytte til Moholt studentby, hevder Sliwka.

- SiT trengte boligene deres
Han mener at dersom SiT skulle tatt sin begrunnelse om bortfall av studentstatus seriøst, burde de kastet ut rundt 200 PhD-kandidater. For mange får fortsatt bo i sine studentboliger.

- At SiT velger å kaste ut disse 80 kandidatene nå, skyldes ganske enkelt at de trenger hyblene og leilighetene deres. Noen mer høyverdig begrunnelse fins ikke, mener Rikard Sliwka.

Boligsjef Synnøve Våbenø ved SiT stiller seg undrende til Sliwkas påstander.

- Det er riktig at vi har hatt et behov for å frigjøre boliger. Vårt ansvar er å skaffe boliger til studenter. Doktorgradsstipendiatene er definert til ikke å være studenter, en definisjon som ikke er gjort av SiT, fastslår Våbenø.

- NTNU informerte ikke
Det er NTNU som har ansvar for å melde fra til SiT når en student går over til å bli stipendiat, og dermed mister sin studentstatus.

Ifølge Våbenø har ikke NTNU overholdt denne informasjonsplikten, og samskipnaden har dermed ikke mulighet for å skaffe seg overblikk over hvor mange PhD-kandidater som for øyeblikket bor i SiTs boliger.

SiTs boligsjef poengterer imidlertid at dersom noen av de 80 fremdeles sliter med å skaffe seg bolig, er samskipnaden instilt på et samarbeid med NTNU for å finne gode løsninger.

- At spesielt stipendiater fra Afrika og Asia med små barn opplever det som vanskelig, har vi full forståelse for.

- Svikter SiT sitt ansvar som sosial utleier?

- Også studentenes velferdsting har ønske om at vi skaffer bolig til flest mulig førsteårsstudenter. Dermed kan vi fort komme i en situasjon hvor vi beskyldes for en usosial boligpolitikk også overfor dem. Vi er i en skvis mellom ulike grupper som har aktverdige behov, sier Synnøve Våbenø.

- Havner ikke på gata
Personalsjef Arne Kr. Hestnes ved NTNU forsikrer at ingen skal havne på gata.

- Så vidt vi kan se, er det en 10-12 personer som fremdeles har et akutt behov for bolig, og vi skal komme opp med et tilbud til dem, forsikrer Hestnes.

Han kan imidlertid ikke garantere at tilbudet vil holde samme standard, eller være like sentralt.

- Vi skal komme opp med et tilbud innenfor bygrensa, det kan jeg garantere.

Internasjonalt fremragende, men uten hus?
- NTNU tar mål av seg å lokke de beste studentene og forskerne hit, fra inn- og utland. Burde ikke NTNU da ta mål av seg å selv kunne tilby bolig til PhD-kandidater, postdok-er og andre gjestende forskere?

- Vi har et slikt tilbud i dag, det omfatter totalt 29 leiligheter og 30 hybler. Administrasjonen av dem er overlatt det enkelte fakultet. Men det er klart at vi kan bli enda bedre på dette, konstaterer Hestnes.

Tekst: Tore Oksholen
Foto: Tor H. Monsen