MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Altfor gode karakterer (28.4.08, 17:53)

En for stor andel av masteroppgavene her i landet får toppkarakterene A og B, mener Universitets- og høgskolerådet.

Universitets- og høgskolerådets analysegruppe har nå lagt fram sin karakterrapport for 2007.

Rapporten viser at det fortsatt er en for stor andel masteroppgaver som får karakterene A og B, men at vurderingen av de enkelte masteroppgaver stort sett er sammenfallende.

Det er ellers liten endring i den totale nasjonale karakterfordelingen.

Totalfordelingen for alle institusjoner og studienivåer for årene 2004-07.
* prosentfordelingen av A-E gjelder beståtte eksamener, ekskl. F. Totalantall inkluderer F.
Enige sensorer
Analysegruppen har i 2007 gjennomført vurderinger av et begrenset antall masteroppgaver i nasjonale sensorkommisjoner. Formålet var å bidra til en felles forståelse av bruken av karakterskalaen for masteroppgaver i de ulike fagmiljøene.

De fleste kommisjonene gir uttrykk for at det i hovedsak er enighet blant medlemmene om karaktersettingen. I de tilfellene det er satt felles karakter, har det vært lett å oppnå konsensus.

Oversiktene over nasjonal karakterfordeling viser at det totalt er stor stabilitet i karakterbruken. Totalfordelingen viser små endringer fra 2004 til 2007 (se tabell).

Den største endringen fra 2004 til 2007 er at andelen C har økt med 2,1 prosentpoeng. Prosentandelen E har gått ned med 0,6 og F med 1,2. Sammenholdt med ECTS-fordelingen er det mindre avvik for A, B, C og E, mens D har betydelige avvik.

B vanligst på master
Karakterfordelingene i masteroppgaver viser en liten endring fra 2006 til 2007: med unntak av jus har andelen som har fått A og B gått ned, mens C øker. B er hyppigste karakter.

90-95 prosent av kandidatene får de tre beste karakterene. Andelen som får E og F er om lag uendret og svært liten. Ett interessant funn er at karakterskalaen brukes helt annerledes for masteroppgaver enn i andre emner på masternivå.

For det videre arbeidet med samordning av karaktersystemet anbefaler analysegruppen følgende tiltak:

 • Problemstillinger knyttet til bruken av karakterskalaen på masternivå utredes i 2008.
 • Fagmiljøene bør utarbeide klare vurderingskriterier for masteroppgaver
 • Arbeidet med samordning av karakterbruken videreføres gjennom karakterpanelene (nasjonale fagråd/profesjonsråd/nasjonale råd).
 • Det tas utgangspunkt i den treårige syklusen for videre karakterundersøkelser på ulike begrensete områder.
 • Institusjonene og fakultetsmøtene bør regelmessig vurdere bruken av karakterskalaen.
 • UHR bør regelmessig arrangere karakterkonferanser, eventuelt i kombinasjon med andre temaer. Her bør det også gis informasjon om utviklingen i andre land (konferansen for 2008 avholdes 28. oktober).

  Av Kenneth Stoltz

  Les hele rapporten
 •