MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Maria Serafia Fjellstad: Svar til SVP vedrørende studentstatus (5.5.08, 09:31)

I henhold til lov om studentsamskipnader §4 har en studentsamskipnad til oppgave "å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested".

I henhold til §12 skal "alle studenter (…) betale en semesteravgift til studentsamskipnaden". Begrepet student er ikke videre drøftet i Universitets- og høyskoleloven, men kapittel 4 dreier seg om studentenes rettigheter og plikter. Det er i dette kapitlet ingenting som peker mot at man her diskuterer stipendiater.

I henhold til lov om utdanningsstøtte gis det her støtte til elever i videregående skole, til opplæring i henhold til fagskoleloven og til høyere utdanning. §3-1: "For å ha rett til støtte må søkeren være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen."

Det tas imidlertid opp et unntak. Dette unntaket beskrives i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009, §48-1. Her kommer det fram at det også gis støtte til Ph.D.-utdanning for studenter som får støtte under kvoteordningen. Med andre ord er stipendiater tatt opp via disse kanalene også å regne som studenter.

Begrepet student defineres med andre ord hverken av lærestedene eller av studentsamskipnadene, men defineres av lover og forskrifter. Slik også ansattes rettigheter, herunder stipendiatene, defineres gjennom andre lover og forskrifter. Dette innebærer bl.a. at de omfattes av arbeidsmiljøloven, noe ikke studentene gjør. Man får ikke i både pose og sekk.

Maria Serafia Fjellstad, student

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv