MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Maria Serafia Fjellstad: Nok et svar til SVP (5.5.08, 15:56)

Jeg aktet ikke la dette bli en lengre disputt, men har lyst til å kort kommentere tre forhold:

1) Også hovedstaden påvirkes av lover og regler. Ei heller hos SiO er stipendiatene studenter. Derimot har institusjonen(e) i enkelte sammenhenger inngått avtaler vedrørende enkelte av SiOs tilbud, og betaler slik for at også stipendiatene kan benytte seg av disse tilbudene. Dette gjelder blant annet helsetjenestene, men ikke boligene. Også i Trondheim er enkelte av SiTs tilbud åpne for ansatte ved institusjonene, da eksempelvis idrettstilbudet.

2) SiT er ingen organisasjon som lever sitt liv helt uavhengig av den virkeligheten den er plassert i. SiT har et kompetent styre bestående fra representanter fra ulike deler av denne virkeligheten; studenter, bedriftens ansatte og rektorene ved Trondheim to største høyere utdanningsinstitusjoner. Disse rektorene tør jeg påstå har sterk påvirkningskraft på SiTs prioriteringer. Samkvemmet mellom SiT og utdanningsinstitusjonene foregår også på andre plan, blant annet gjennom SiTs observatørstatus i læringsmiljøutvalgene. Gjennom disse mekanismene, og langt flere, vil SiT kunne rette sine tilbud og prosjekter inn mot studentene og institusjonenes faktiske behov.

3) Samskipnadsordningen er nylig grundig gjennomgått med bred representasjon fra sektoren i en arbeidsgruppe satt ned av Kunnskapsdepartementet i 2005 og videre fram mot ny samskipnadslov vedtatt i 2007. Det kom der fram en bred enighet om at ordningen var god, og den best der tenkelige, for å ivareta formålet - studentvelferd. Dine innspill om en annen ordning blir du vel dermed nødt å spare til en senere runde.

Maria Serafia Fjellstad, student

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv