MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Neppe AFP-avklaring for statsansatte i år (6.5.08, 15:06)

Det er brudd i forhandlingene mellom Staten og organisasjonene. Forskerforbundets leder ved NTNU, Svein Kristiansen, tror ikke det blir en avklaring om AFP for statsansatte i løpet av de fire dagene som er satt av til megling i mai.

Kristiansen er medlem av Unio, det felles forhandlingsutvalget for arbeidstakerorganisasjonene i Staten, minus Akademikerne.

UTHALING: Forskerforbundets Svein Kristiansen er lite fornøyd med at Staten nærmest driver en uthalingstaktikk i forhandlingene. – Vi forhandlet i hele april, men det var først 25. april at Statens forhandler fikk de nødvendige økonomiske fullmakter, sier han.
Megling i mai
Det ble brudd i forhandlingene som pågikk i hele april, og Kristiansen opplyser at meglingen mellom partene starter 19. mai og skal være avsluttet innen midnatt torsdag 22. mai.

Statens tilbud er samme lønnsøkning som i privat sektor, litt over 5 prosent, mens organisasjonene krever 7 prosent.

- Tilbudet er for lavt, mer må til skal vi kunne ta igjen noe av etterslepet i forhold til privat sektor, fastslår Kristiansen.

Etterslepet en prøvestein
Det såkalte etterslepet – differansen i gjennomsnittslønn mellom ansatte i offentlig og privat sektor – er stort. For de med mastergrad er lønnsgapet 150.000 kroner i årslønn, for de med doktorgrad opptil 300.000 kroner, avhengig av fagområde.

Staten aksepterer ikke at de har et rekrutteringsproblem, konkluderer Kristiansen.

– Samtidig har de en utstrakt bruk av eksterne konsulenter til høye priser, og det gjelder også her ved NTNU, legger han til.

Forskerforbundet ønsker at halvparten av lønnspotten skal være et generelt tillegg ved hovedoppgjøret nå i vår, og at den andre halvparten blir delt i to – én halvpart av denne til lokale oppgjør til høsten, og den andre halvparten til såkalte justeringsforhandlinger.

Det siste vil si at man foretar særskilte lønnsløft for spesielt konkurranseutsatte grupper av ansatte, for eksempel professorer.

Innser ikke rekrutteringsbehovet
- Vi har sett i lokale oppgjør her ved NTNU at ledelsen fordeler etter kjøttvekta, og viser liten vilje til å ta hensyn til behovet for rekruttering, konstaterer Kristiansen. Han viser et diagram som dokumenterer at hele 76 prosent av professorene ved NTNU er over 50 år, og har en gjennomsnittsalder på 57 år.

Det vil si at de nærmer seg AFP-alder, og det er også et tema for årets forhandlinger. På dette punktet er også dissens mellom partene, og det er opptjeningstid det går på.

HØY LØNNSANDEL: Kristiansen holdt nylig et foredrag om lønnsutvikling i offentlig sektor, der han blant annet presenterte tall fra NTNU som viser at til tross for et lavt lønnsnivå så er NTNUs lønnsandel av totale utgifter alt for høy. Da blir det lite igjen til drift.
Neppe AFP-enighet i år
- De som tar høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet, og har dermed kortere tid på seg for å oppnå full opptjening, sier Kristiansen. - En mulighet er å la årene i utdanning telle med i opptjeningstiden.

Men som vi er kjent med fra årets oppgjør i privat sektor, er AFP en vanskelig sak.

- Jeg kan ikke forestille meg at vi klarer å bli enige på dette punktet i løpet av de fire dagene som er satt av til meglingen, tror Kristiansen.

– Vi er fortsatt optimister, men synes det er synd at Staten ikke er mer villig til å komme i en konstruktiv dialog, oppsummerer han.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Flere opplysninger på Forskerforbundets nettsider