MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008
Hvileskjæret avblåst (15.5.08, 12:25)

Rektor Torbjørn Digernes roser i dag Regjeringens kursendring.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2008 som ble lagt fram i dag er det såkalte hvileskjæret som rammet universitets og høgskolesektoren avblåst.

Budsjettendringen gjøres med halvårsvirkning i 2008. Det innebærer at sektoren til sammen får styrket basisbevilgningen med 143,1 millioner ut 2008, noe som vil utgjøre 286,2 millioner for 2009.

Universitetenes andel utgjør 96,9 millioner, og for NTNU betyr dette litt i underkant av 25 ekstra millioner i år, og 50 millioner i helårsvirkning.

- Klokt
- Dette er meget klokt av Regjeringen. Det viser at statsråd Tora Aasland og hennes regjeringskolleger har lyttet til våre argumenter om at grunnfinansieringen må gi handlingsrom for forskning og mulighet til å opprette bredden i undervisningstilbudet, og ikke minst til å oppfylle intensjonene i Kvalitetsreformen om en tettere oppfølging av studentene, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes.

- Med dette er vi tilbake på 2006-nivå for vår basisbevilgning. Nå ser vi fram mot statsbudsjettet for 2009. Regjeringen har nå sendt et tydelig signal om at de vil investere i kunnskap. Jeg har derfor forventninger om at 2009-budsjettet vil innebære en klar styrking av sektoren, ikke minst i form av infrastruktur.

Nedslitt infrastruktur
NTNU-rektoren påpeker at norsk forskning har behov for et solid løft når det gjelder oppgradering av og investering i den nasjonale forskningsinfrastrukturen. Det gjelder avansert, vitenskapelig utstyr og store installasjoner, vitenskapelige databaser/registre og samlinger for alle fag og disipliner i sektoren.

- Dagens infrastruktur er til dels nedslitt, og innenfor de fleste disipliner skjer utviklingen i raskt tempo, slik at utstyr og infrastruktur raskt blir utdatert dersom det ikke fornyes, sier Torbjørn Digernes.

NTNUs rektor uttrykker også stor glede over at den bebudede forskningssatsingen knyttet til klimaforliket følges opp, gjennom en startbevilgning på 70 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at 50 millioner kroner bevilges til å etablere forskningssentre for fornybare energikilder og karbonfangst og –lagring.

Videre vil regjeringen styrke forskning og utvikling på dette feltet gjennom 10 millioner kroner ekstra til Forskningsrådets program for ren energi og 10 millioner kroner ekstra til brukerstyrte prosjekter innenfor fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring.

- Regjeringen er opptatt av at midlene raskt blir omsatt til konkrete tiltak samtidig med at de brukes til langsiktige klimasatsinger som gir et reelt løft til feltet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Flere reaksjoner
Forskerforbundet var også raskt på pletten med å kommentere forslaget til Revidert nasjonalbudsjett torsdag formiddag:

- Ministeren har lyttet til situasjonen i sektoren og vist styrke med å få gjennom dette i Regjeringen. Dette er sårt tiltrengte midler som gir oss muligheten til å se fremover igjen, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet, og uttrykker glede over en romsligere budsjettsituasjon til universiteter og høgskoler.

- Dette er ikke bare en styrking av en sektor som har vært i sparemodus, men også et signal om at regjeringen vil satse på kunnskap. Det gir et signal til både forskere og institusjonsledere at det skal satses og at vi skal være offensive i vårt samfunnsoppdrag, som er å finne gode løsninger for samfunns- og næringsliv, og bygge morgendagens kunnskapsnasjon, sier Hodne.

Fornøyd er også direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, som mener at budsjettet betyr at norsk forskning med større kraft kan levere resultater i årene framover:

- Det er et gledelig - og viktig - signal at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett henter inn noe av det uheldige kuttet i universitets- og høgskolenes grunnbudsjetter i 2007. Dette gir universitetene og høgskolene ny handlefrihet og vil bidra til en nødvendig styrking av den grunnleggende forskningen, sier Hallén i en pressemelding torsdag.

Også leder for Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke, gir Tora Aasland ros i dag:

- Regjeringen kan nå begynne på null i 2009-budsjettet, ikke på minus 274 millioner. Når hvileskjæret er nullet ut kan Aasland rette oppmerksomheten mot andre nødvendige satsinger: rekruttering av nye forskere, vitenskapelig utstyr og nye bygg i universitets- og høgskolesektoren, avslutter Jarle Aarbakke, som også er rektor ved Universitetet i Tromsø.

Av Kenneth Stoltz

Se hvor mye de andre institusjonene får i økte basisbevilgninger