MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Parkeringsordningen under revisjon (28.5.08, 13:46)

Kjører du elbil og har barn i barnehage, blir du vinner i det nye parkeringsregimet som vurderes ved NTNU.

ELBILEN bør ha førsterang når det gjelder parkering på NTNU-campusene, mener parkeringssjefene Torgeir Jensen (t.v.) og Svein Hugo Andersen.
Parkeringsplass er et knapphetsgode på de fleste av NTNUs campuser. Plass for bil tildeles etter bestemte kriterier, der bl.a. bruk for bil i tjenesten og bevegelseshemming har blitt vektlagt.

Det kan det nå bli slutt på.

Lite tjenestekjøring
- Vi har fulgt med litt i folks behov for bil i tjenestesammenheng, sier Torgeir Jensen, ”parkeringsgeneral” ved Teknisk avdeling.

- For mange ser det ut til at behovet er ekstra stort når det gjelder å få parkeringstillatelse, men atskillig mindre i det virkelige liv. Det er nesten ingen som har kjøregodtgjørelse fra NTNU for denne type bilbruk. Dette er en av årsakene til at vi nå velger å tenke helt nytt når det gjelder parkering og tildeling av plasser.

En annen årsak er at systemet har svulmet kraftig opp i de siste årene, og at det har blitt ressurskrevende å administrere.

Barnehagekjøring prioriteres
- Ansatte som har barn i barnehage er de som har størst behov for parkeringsplass, mener seksjonssjef Svein Hugo Andersen.

- Derfor bør de prioriteres. Men spesielle tjenestebehov må også klart dekkes. Medisinske hensyn er vanskeligere å vurdere, men kan løses med krav om parkeringstillatelse for forflytninghemmede fra Trondheim parkering.

FAKTA

AKTUELLE ENDRINGER I PARKERING VED NTNU

 • Betalingsarealer økes, betalingskort benyttes, parkering opptil flere døgn ved behov.
 • Månedsavgift på en del av arealet.
 • Tilrettelegging for og stimulering til kjøp av elbil.
 • Personer med helseproblemer må sørge for bevis fra kommunen.
 • Tjenestekjøring som kriterium reduseres.
 • Gratisplasser opprettholdes kun til en viss grad for å ivareta helt spesielle behov, som for eksempel barn i barnehage.
 • Antall p-plasser reduseres – en indirekte oppfordring til å la bilen bli hjemme.

 • - Vi har et litt merkelig system her på Gløshaugen, innrømmer Jensen. Det er offentlig skilting med privat parkering, og håndheving av bestemmelsene er det kommunen som står for. De har også bøteinntektene, men betaler leie til NTNU for parkeringsplassene med betalingsautomat.

  Bom og betaling
  Denne blandingsløsningen er ikke politi og myndigheter særlig innstilt på å fortsette med. Det kan komme krav om at deler av NTNUs parkeringsområder blir underlagt kommunale bestemmelser.

  Øvrige områder kan følge privatrettslige regler, hvor NTNU selv kan bestemme hvilket opplegg som skal gjelde på sin eiendom.

  - Vi er ved et grenseskille, og vil få en ny tolkning av regelverket, tror Jensen.

  Han vil sette opp bom ved Hesthagen og tilby dette området til parkering for ”almuen” og de som bare har sporadisk behov for å kjøre bil til jobben. Betaling gjøres på etterskudd, avhengig av hvor lang tid du har parkert.

  Vil stimulere til elbilbruk
  Tankene og ideene Jensen og Andersen har for framtidig parkering ved NTNU-campusene innebærer at ”indrefileten” skal reserveres for de som kjører elbil.

  – Vi ønsker å bidra til profileringen av NTNU som en miljøbevisst institusjon, sier de to.

  Ladestasjoner vil bli etablert i tilknytning til disse plassene.

  I dag er seks elbiler registrert med parkeringstillatelse i NTNUs system, så her er det utvilsomt rom for flere.

  JENSEN OG ANDERSEN hører gjerne de NTNU-ansattes reaksjon på nye parkeringsideer.
  Myndighetene ønsker skjerping
  Sentrale myndigheter har tydeligvis samme tankegang når det gjelder oppmuntring til elbilbruk, for i det nye regulativet for kjøregodtgjørelse datert 30. april, er kilometersatsen hevet fra 3 kroner kilometer til 3,50, men elbil har fått en egen sats på fire kroner!

  Med gratis parkering i byen og 80 prosent lavere driftsutgifter enn for en bensinbil, vil vi tro det er flere som nå vil vurdere elektrisk bil.

  Som kjent er også fylkesordfører Tore Sandvik opptatt av at de store arbeidsplassene sentralt i Trondheim må ha en strengere politikk når det gjelder fri parkering for ansatte.

  - De bør betale, mener fylkesordføreren.

  Tekst og foto: Arne Asphjell