MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Streikefaren avblåst (24.5.08, 13:08)

Enighet om å anbefale tilbudet fra staten i lønnsoppgjøret.

Fredag kveld valgte de fire hovedsammenslutningene Unio, LO-Stat, YS-Stat og Akademikerne å anbefale statens tilbud i meklingen for de statsansatte.

- Selv om vi er skuffet over at den økonomiske rammen ikke ble høyere, så gir meklingsresultatet såpass god uttelling for Forskerforbundets medlemmer at vi ikke valgte å gå til brudd, sier forbundsleder Bjarne Hodne i en pressemelding.

- Spesielt gjelder dette profilen på oppgjøret, og tillegget på A-tabellen. Vi bør også klare å få ut noe til fordel for medlemmene våre i det kommende justeringsoppgjøret og i de lokale forhandlingene, avslutter lederen i Forskerforbundet.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant alle Unios medlemmer i staten.

- Vi oppfordrer alle våre statsansatte medlemmer om å delta i uravstemningen. Medlemmene mottar personlig informasjon om dette. Mer informasjon om gjennomføring av uravstemningen blir gitt på mandag, heter det videre i meldingen fra Forskerforbundet.

Tilbudet
Dette er hovedpunktene i det anbefalte forslaget:

 • Den økonomiske rammen for oppgjøret er på cirka 6,15 prosent.
 • A-tabellen får et kombinert krone- og prosenttillegg.
 • Fra ltr. 1 til og med ltr. 45 er tillegget på kr. 16.000
 • Fra ltr. 46 til og med ltr. 80 er tillegget på 4,65 prosent
 • Fra ltr. 81 til og med ltr. 92 er tillegget på kr. 32.000
 • A-tabellen utvides dessuten med tre nye lønnstrinn (ltr. 93, 94 og 95). Virkningstidspunktet for endringene på lønnstabellen er satt til 1. mai 2008.

  Sentrale justeringer
  Med virkning fra 1. juni 2008 avsettes det en pott til sentrale justeringer på 1 prosent per dato.

  I tillegg til denne justeringspotten heves alle stillinger i lønnsspenn med to trinn i bunn og to trinn i topp. I praksis betyr dette at laveste alternativ i spennet får to trinn og nest laveste trinn får ett trinn.

  Dette innebærer etter det Forskerforbundet opplyser blant annet at laveste lønnsplassering for professor, kode 1013, heves fra ltr. 64 til ltr. 66, og at ny topplønn for professor, både kode 1013 og kode 1404, heves fra ltr. 92 til nytt ltr. 94.

  Et annet eksempel er at laveste lønnsplassering for bibliotekar, kode 1515, heves fra ltr. 43 til ltr. 45 og at topplønnen i denne koden heves fra ltr. 65 til ltr. 67.

  Lokale forhandlinger
  Med virkning fra 1. august 2008 skal det gjennomføres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,3 prosent av virksomhetenes lønnsmasse. I tillegg kommer de såkalte resirkulerte midlene på 0,1 prosent. Dette gir en samlet pott til lokale forhandlinger på 1,4 prosent.

  Av andre lønnsmessige tiltak er det verdt å nevne at man ved tilsetting som stipendiat innplasseres minimum i ltr. 45 i lønnsramme 20, alternativ 3.

  Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) nedfelte partene viktige prinsipper for avtalefestet pensjon i staten. Forhandlingene om AFP i staten skal føres ved mellomoppgjøret i 2009.

  Grensen for boliglån i staten økes dessuten fra 1.250.000 kroner til 1.500.000 kroner.

  Forskerforbundet varslet sent fredag kveld at de vil komme tilbake med mer informasjon om oppgjøret over helgen, blant annet om seniorpolitiske tiltak.

 •