MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Friske millioner regner over fakultetene (11.6.08, 14:28)

25 millioner fra revidert nasjonalbudsjett skal i sin helhet gå til sultefôrede fakulteter. Se hvem som får hvor mye.

Det er i forbindelse med avviklingen av ”hvileskjæret” at millionene ble fordelt over revidert budsjett i mai. NTNU kom ut med 25 millioner. Pengene blir etter planen overført fakultetene så raskt som mulig, om tilrådingen går gjennom styret i morgen, torsdag.(Se faktaboksen.)

Styrke kjernevirksomheten
- De 25 millionene skal bidra til å styrke forutsigbarheten og langsiktigheten for NTNUs kjernevirksomhet, sier økonomidirektør Frank Arntsen.

Ledelsen ved NTNU har vurdert ulike alternativer, men kommet frem til at denne økningen i basisbevilgningen skal styrke kjernevirksomheten ved universitetet. Fordelingen imellom de syv fakultetene blir foretatt etter hver sin relative andel av driftsbevilgningen.

SVT sliter mest
Dette framgår av fremleggingen av økonomisk rapport for første tertial 2008. Fem av fakultetene ser for 2008 ut til å noenlunde tilpasse livreimen etter driftsinntektene. IME og SVT sliter.

IME skylder på sviktende studiepoengproduksjon, og planlegger å møte underskuddet ved å redusere i sin vitenskapelige stab, ifølge rapporten.

SVT har de største problemene. Fakultetet legger opp til et betydelig driftsunderskudd i inneværende år. De neste årene vil det ikke være mulig å dekke opp underskuddet med ubrukte bevilgninger.

SVT har imidlertid ikke fått mer enn sin tilmålte del av de 25 friske millionene, bekrefter Arntsen.

Lønnen din svir
Lønnsoppgjøret kommer til å svi. Enhetene vil merke et sentraloppgjør med en økonomisk ramme på 6,15 prosent på driftsbudsjettet. Fakultetene vil merke svien minst – med kompensasjoner på tolv millioner over omstillingsmidlene og 25 millioner over revidert nasjonalbudsjett. De andre enhetene vil ikke bli kompensert for de drøye seks prosentene i økte lønninger.

ØKONOMIDIREKTØR FRANK ARNTSEN jobber hardt for å bruke opp bevilgningene - også kjent som NTNUs "penger på bok". Arkivfoto Arne Asphjell, NTNU Info.
Blir ikke kvitt pengene
Bevilgende myndigheter forsvarte det berømte hvileskjæret med at universitetene hadde penger på bok. Brorparten av pengene var ubrukte midler på vent for planlagte prosjekter. Det ble uansett en viktig oppgave for universitetene å redusere disse avsetningene. NTNU og Arntsen trodde i fjor at de skulle klare å bruke tilnærmet alle disse millionene innen utgangen av 2007. Det gikk imidlertid ikke. Heller ikke i år regner NTNU med å klare å bruke opp alle bevilgningene. Det er forventet mellom 160 og 210 millioner ”på bok” ved utgangen av 2008.

Totalt viser budsjettet for universitetet et avvik på 30 millioner, noe ledelsen betegner som normalt.

Av:Tor H. Monsen