MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ingen nye soppfunn på Dragvoll (17.6.08, 10:36)

Ny analyse av forekomsten av muggsopp i Idrettssenteret på Dragvoll er godt nytt for ansatte: Ingen unormale funn i problembygget.

Siste kapittel i den store muggsagaen på Dragvoll er at det hjemsøkte Idrettsbygget er friskmeldt – i alle fall i fjerde etasje.

Normal flora
Nylig mottok NTNU en ny analyse fra Trondheim kommunes Analysesenter.

I denne undersøkelsen er det ikke gjort unormale funn av muggsopp i luftprøvene fra de 4 undersøkte kontorene. Det er påvist en normalt sammensatt flora med sparsom til moderat vekst. Veksten utgjøres i all hovedsak av bakterier.

FAKTA

Dragvolls muggsaga

Allerede i 2003 ble det konstatert helseskader blant ansatte som jobbet eller hadde jobbet i fjerde etasje i Idrettssenteret på Dragvoll. En av NTNUs egne bygningseksperter vurderte om det beste ville være å rive og bygge nytt på tomten.

I 2004 ble det foretatt ny måling av Idrettssenteret. Det ble friskmeldt for muggsopp, mens en overflod av bakterier ble registrert. Ekstertene trodde det skyldtes lekkasjer av vann og kloakkgass.

Innen 2005 hadde NTNU brukt seks millioner kroner på sopp- og bakteriebekjemping. Dragvoll ble (nesten) friskmeldt.

Årsaken til begredeligheten på Dragvoll er rett og slett feilkonstruerte bygninger. Den endelige regningen er ennå ikke gjort opp...

En normal flora er i denne sammenhengen definert ut fra kontrollprøver av uteluften i samme område. Under normale forhold er det omtrent samme mengde muggsoppsporer i uteluften som i inneluften.

Målingene ble gjort i slutten av mai i år.

Ingen garantier
Analysesenteret understreker i rapporten at dette dreier seg om øyeblikksmålinger – det vil si den mikrobiologiske kvaliteten på det tidspunkt målingene ble foretatt.

Resultatene ikke garanterer at det ikke finnes fukt eller andre inneklimaproblemer.

Ansatte krevde forsikring
Det er Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi (SVT) som bestilte analysen. Fakultetsadministrasjonen må ut av bygg 1 i forbindelse med ombygginger på grunn av… nettopp fuktproblematikk og muggsopp.

Fakultetet og de ansatte forlangte en forsikring om sunn inneluft før de flytter inn i fjerde etasje i Idrettssenteret. Her har det vært problemer før. (se boks.)

Det var i desember i fjor at nye soppangrep ble oppdaget i bygg 1 på Dragvoll. Flyttingen berører om lag 30 ansatte.

Friskmeldt
Seksjonssjef Geir Nilsen i Teknisk avdeling forsikrer om at det ”per dags dato” ikke er problemer med inneklimaet i Idrettssenteret, og at alle tidligere byggefeil nå er rettet opp.

På sikt skal alle ansatte i bygg 1 flytte over i nye lokaler. På grunn av lekkasjer skal hele fasaden skiftes ut. For Dragvoll generelt opplyser Nilsen at byggene 1 til 6 er såpass problematiske at større utbedringer må til.

Kan overleve
Soppsporer kan overleve i ”kurerte” bygninger. Omfattende arbeider må til for å tørke ut fuktskader. Selv da kan man ikke være sikker. Ansatte som allerede har vært angrepet av den aggressive varianten, vil i all ettertid være overfølsom mot muggsopp.

I mai ble en tidligere Dragvoll-ansatt tilkjent millionerstatning i et forlik etter mange års kamp mot staten. Jan Roar Bernhardsen er i dag 100 prosent arbeidsufør.

Av:Tor H. Monsen