MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Klimapenger til besvær (19.6.08, 11:28)

Fagmiljøer ved NTNU har levert et rush av søknader til Forskningsrådet for å konkurrere om 600 miljømillioner. Hvis ikke forsknings-Norge klarer å bruke opp pengene, kan de fort bli mer en forbannelse enn en velsignelse.

Det tverrpolitiske Klimaforliket resulterte i 70 friske millioner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Dette er penger som er forventet utdelt allerede i år. Norges forskningsråd skal behandle søknader for 200 millioner i år, og for 500 millioner i 2009. Innen 2010 skal nivået økes til minst 600 millioner kroner innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

GIKK AV I DAG: Men før det fikk tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga tid til å fronte opptrappingsplanen for forskning på miljøvennlig energi. Her fra et NTNU-besøk tidligere i år. Professor Marta Molinas forklarer om vindmølleteknologi. Foto: Tor H. Monsen.
Rush av søknader
Ved NTNU har det vært skrevet energisøknader så blekket har sprutet i dagene opp mot søknadsfristen 4. juni. Fra Forskningsrådet får Universitetsavisa opplyst at NTNU har 21 søknader inne for såkalte forskerprosjekter og KMB-prosjekter (Kompetanseprosjekter med brukermedvirking). Dessuten er det søkt om 13 utvidelser av eksisterende prosjekter.

De tilsvarende tallene for ”søsteren” SINTEF er enda høyere – 28 og 18, respektivt.

”Ja, de penga”
Dette kan lett bli for mye penger å bruke. Det siste NTNU-ledelsen er interessert i er å komme i samme politiske klemme som foranlediget hvileskjæret – nemlig departementets argument om at universitetene har ”penger på bok”.

Det trengs kapasitet på universitetene til å igangsette og drive prosjekter.

Kommer dette til å bli et problem ved NTNU?

– Både ja og nei, sier instituttleder Johan Hustad ved Energi og prosessteknikk. Han er en sentral mann innenfor miljøvennlig energi og prosjektleder bak en av søknadene.

FAKTA

Klimamillioner søker eiere

I tråd med Klimaforliket fra januar styrkes forskningen på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring med 70 millioner kroner i år. Innen 2010 skal det satses minst 600 millioner.
FoU-strategien for energisektoren - Energi21 – skal være rettesnoren for bruken av pengene.
Det skal etableres syv tematiske forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) – innenfor områdene:

 • energieffektivisering
 • klimavennlig kraft (inkludert biokraft)
 • CO2-nøytral oppvarming (inkludert biovarme)
 • et energisystem for fremtiden
 • rammer og samfunnsanalyse
 • CO2-fangst og -lagring
 • miljøvennlig transport

  Kilde: Norges forskningsråd

 • – Fagfeltet har vært sultefôret i mange år. En del av midlene kan brukes på nødvendig opprusting av vitenskapelig utstyr. Her vil det ikke være noe problem å bruke penger. På kompetansesiden kan forskningsinstituttene [i randsonen] snu seg raskere ved å la forskere bytte fagfelt og lignende. Universitetene må imidlertid ansette og utdanne nye phd-er, noe som er mer langsiktig. Det kan bli en utfordring når det gjelder kapasitet til å drive prosjekter og veilede disse nye phd-ene, medgir Hustad.

  Forskningsrådet advarer
  – Det kan bli problematisk å bruke så mye penger på høykvalitetsforskning ettersom det tar tid å bygge opp kompetanse. 70 millioner tilsvarer 70 personer, og disse må jo ha det rette faglige grunnlaget før de kan starte forskningsprosjekter. Det er jo ikke noe vits å bruke folk som ikke er gode nok. Det siste vi vil gjøre, er å gå på bekostning av forskningskvaliteten.

  Dette sa spesialrådgiver Trygve Riis i Forskningsrådet til Teknisk ukeblad..

  Han mener at problemer med store avsetninger kan begynne allerede i 2009, da forskningsrådet skal finne bruk for en halv milliard kroner.

  Politikerne vil vise handlingskraft i øyeblikket, mens forskningen foretrekker mange drypp over lengre tid fremfor en kortvarig og kraftig regnskur.

  Av:Tor H. Monsen