MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ble samboere med sameie (3.7.08, 12:58)

NTNU og St. Olavs Hospital formaliserte i dag samboerskapet i det nye universitetssykehuset ved å signere en felles sameieavtale.

SIGNERTE AVTALEN: Stig Slørdahl, Torbjørn Digernes og Gunnar Bovim.
Avtalen regulerer eierforholdene mellom Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF. I formiddag ble den signert av rektor Torbjørn Digernes ved NTNU og administrerende direktør Gunnar Bovim ved St. Olav. Dette er den første sameieavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet, og resultatet er det mest integrerte universitetssykehuset i landet.

Fra pasient til utdanning
Avtalen omfatter hele eiendommen, og forvaltning, drift og utvikling av bygg og anlegg. Med de nye byggene på Øya er det lagt godt til rette for nærhet mellom pasientbehandling, utdanning og forskning. Gjennom læringsmodellen til Det Medisinske Fakultet får studentene blant annet mulighet til å møte pasienter fra første dag.

- Vi tror at dette gir studentene inspirasjon, og det hever kvaliteten på undervisningen. Når vi også lever side om side i de nye byggene, er dette lett å få til i praksis, sier rektor Torbjørn Digernes.

Trondheimsmiljøet i tet
Han får følge av dekanus ved Det medisinske fakultet, Stig Slørdahl, som er svært fornøyd med at samarbeidet nå er formalisert. Han legger vekt på at kontrakten er den første i sitt slag her i landet.

- Dette er helt nytt. For første gang har to departementer gått sammen om en investering i forskning, undervisning og pasientbehandling. Dette er realisering av en visjon som ble skapt av det medisinske fagmiljøet i Trondheim på 90-tallet. Vi har solgt en idé som inspirerer oss til å jobbe enda hardere for et samarbeid som kommer alle parter til gode, sier Slørdahl.

I Hippokrates ånd
Universitetet og sykehuset har allerede en avtale som regulerer samhandlingen for de vitenskapelig ansatte med stilling begge steder.

– Vi legger opp til en fleksibel ordning i forhold til undervisning, forskning og klinisk arbeid. Fordelingen bygger på avtale og tillit, og klinikksjefer ved St. Olav og instituttledere ved Det Medisinske Fakultet opptrer på mange måter som felles arbeidsgivere, sier Gunnar Bovim.

Under signeringsseremonien i dag trakk han fram at avtalen er helt i samsvar med tenkningen til Hippokrates, som regnes som legekunstens far.

– Han møtte aldri en pasient uten å ha med en student, og brukte datainnsamling fra pasientbehandling til forskning, poengterte Bovim.

Mer enn en symbolhandling
Sykehusdirektøren la vekt på avtalens betydning for kompetanseutvikling og nye forskningsresultater som helsetjenesten trenger.

- Sykehuset er i en situasjon der det brenner hele tiden og blir fullt opptatt med å finne kortsiktige løsninger. Foran oss ligger ei framtid der vi vil ha færre ansatte enn eldrebølgen tilsier.

- Med dagens drift vil vi om kort tid trenge 40 prosent av arbeidsstyrken for å opprettholde helsetilbudet. Vi trenger hjelp til å skape bedre helsetjenester med færre folk. Sykehuset vil komme under hardt press. Derfor er avtalefesting av forskningssamarbeid uhyre viktig og langt mer enn en symbolhandling, fastslår Bovim.

Tekst og foto: Synnøve Ressem