MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Mangler indre legitimitet (14.8.08, 15:07)

Ledelsesmodellen ved NTNU får til dels sterkt kritikk i en ny evaluering.

RAPPORTEN: Rapporten kan lastes ned fra Styrets ved NTNUs sider.
Evalueringen er foretatt av Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen, på bestilling fra styret ved NTNU. Rokkansenteret har hatt i oppdrag å være uhildet, ekstern evaluerer av tre-fire år med enhetlig ledelse ved NTNU.

Til styrebehandling i dag
I dag, torsdag, skal styret ved NTNU ha seminar på Hell, og rapporten fra Bergen er på programmet. Fredag er det ordinært styremøte, hvor styring og ledelse står på kjøreplanen.

NTNU har bestemt at styreseminaret torsdag skal være lukket for pressen, men Universitetsavisa dekker styredebatten fredag.

Evalueringen er bestilt for at styret bedre kan ta stilling til hvorvidt NTNU skal videreføre systemet med enhetlig ledelse på sentral- og fakultetsnivå. En avgjørelse om dette skal etter planen tas allerede i september, ifølge rektoratet.

Bra, sett fra toppen
Samtlige fakulteter og institutter har sagt sin mening om ledelsesmodellen. På den positive siden er NTNUs beslutningsdyktighet, og effektivitet i hvordan avgjørelser tas, har blitt bedre med færre kokker involvert, sier rapporten.

Det er lettere å plassere lederansvaret enn med delt administrativ og faglig ledelse. Ledelsen oppfattes som mer tydelig, skriver utrederne.

Svekket tilhørighet
Generelt er det meget stor avstand i virkelighetsforståelsen mellom topp og bunn, viser uttalelsene fra instituttene. Det sentrale nivået har en mye mer positiv oppfatning av reformen enn resten av organisasjonen.

”NTNU mangler indre legitimitet,” mener granskerne.

Dette ser ut til å være den alvorligste kritikken mot reformen fra 2005. De ansatte føler svekket tilhørighet til arbeidsplassen. Denne prosessen skal ha pågått over lengre tid, og synes å være et resultat av mange reformer opp gjennom årene. Det gjelder ikke bare erfaringene med enhetlig ledelse.

Rapporten fra Bergen advarer om at det faglige arbeidet – og dermed mulighetene for å oppnå målet om å bli internasjonalt fremragende – kan være truet av ledelsens manglende legitimitet blant de faglig ansatte.

”Ekstern legitimitet” er blitt viktigere for universitetet enn den interne. Det vil si at kravene fra samfunnet og myndighetene har tatt oppmerksomhet fra behovene nedover i organisasjonen.

Tilliten kan bli så svekket at det går ut over ledelsens evne til å gjennomføre sine vedtak, står det i evalueringen.

Topptung organisasjon
De ansattes medvirkning og innflytelse er blitt redusert, mener Rokkansenteret. Det er langt mellom Hovedbygget på Gløs og instituttene i ytterkanten av campusene. Rapporten kaller denne opplevde avstanden et ”avgjørende funn”:

”Problemstillingen dukker opp på alle nivå og gjenfinnes både i det kvantitative og det kvalitative materialet.”

Organisasjonen er topptung, med en forvokst sentraladministrasjon som eter en for stor del av kaken, føler de ansatte.

På grunnplanet er det vanskelig å nå igjennom med sitt syn på de store linjene, som de strategiske veivalgene og de økonomiske prioriteringene. Dette føler både ledere og andre ansatte på instituttnivå.

NTNUs strategiske satsinger legger for store føringer. Som fagmiljø er man enten innenfor eller utenfor. Dette ser ut til å følge Gløshaugen-Dragvoll-skillelinjen.

- Det er ikke riktig å kommentere resultatene i evalueringen før styrebehandlingen, sier prorektor Julie Feilberg til Universitetsavisa.

Av:Tor H. Monsen