MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Torbjørn Digernes: Universitetsavisa oppslag omkring varslingssaken ved RBUP (3.9.08, 15:12)

Universitetsavisa (UA) har hatt flere oppslag om en varslingssak ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP). La meg først si at jeg ikke kjenner meg igjen i den ensidige framstillingen UA gjør av saken.

Som NTNUs øverste leder har jeg et ansvar for alle ansatte – også for våre ledere. Det er derfor på sin plass med en mer nyansert framstilling av varslingssaken. Kartleggingsrapporten er balansert og inneholder ikke sensasjonspregede overskrifter om overvåkning og trakassering. Rapporten tegner tvert imot et bilde av både ledelse og ansatte som lenge har jobbet målbevisst for å ivareta og utvikle senterets viktige oppgaver, og samtidig utvikle et godt arbeidsmiljø.

Rapporten viser at å bruke varslingsinstituttet var berettiget – slik sett er NTNU på riktig vei når det gjelder å ivareta varslernes interesser. Men varsling innebærer ikke en automatisk kopling til dårlig ledelse. Slik er det også i denne saken. En kopling av varsling, sykdom og død er et ensidig og ubegrunnet angrep på de involverte lederne. Lederne er også mennesker, som har vært utsatt for store belastninger gjennom hele varslingssaken.

Litt om hva som har skjedd: Det er ingen tvil om at RBUP har opplevd store interessekonflikter, noe som kulminerte i en varslingssak i januar 2008. Varslingssaken har vært behandlet slik våre retningslinjer tilsier, gjennom en nøytral og kompetent kartleggingsgruppe. Gruppen har gjennomført omfattende samtaler med aktuelle personer og rapporten forelå medio juli 2008.

Av hensyn til de involverte er rapporten unntatt offentligheten. Dette begrenser arbeidsgivers mulighet til å uttale seg om innholdet. Rapporten er nyansert og setter fokus på sentrale problemstillinger knyttet til organisasjonsutvikling, ledelse, personalbehandling, og ikke minst evne og vilje til å gjennomføre nødvendig omstilling. Rapporten beskriver hvordan en miks av disse faktorene, sammen med tradisjoner og tilvent praksis har ført til konflikter når ledelse og ansatte har gjort nødvendige endringer for å tilpasse virksomheten ved RBUP til nye rammebetingelser.

Krevende omstillinger koster og innebærer ofte kompromisser, hvor man må fire på egne prinsipper. Slik har det også vært ved RBUP. Ledelsen har tatt nødvendige grep for å tilpasse senteret til nye resultatkrav, styringsregimer og strukturer ved universitetet. Dette er fullt legitimt og helt nødvendig. Endringene har ført til uenighet og strid om både mål og arbeidsmåter. Leses kartleggingsrapporten helhetlig, vil også UA se at ingen, verken ledere eller varslere, kan beskyldes for trakassering eller sabotasje. Senteret har riktignok vært i en situasjon med stor intern uro og uenighet, men dette skyldes ikke at ledelsen er dårlig eller planmessig har forfulgt og behandlet enkeltmedarbeidere dårlig.

Varslingssaken kom på tampen av et omfattende arbeid med opprydding i konflikter og uenighet. Varslingen var berettiget og kartleggingsrapporten har gitt god innsikt i de faktiske forhold. Rapporten inneholder imidlertid ikke konklusjoner som svekker rektors tillit til ledelse og ansatte ved RBUP.

Jeg konstaterer at det i kjølvannet av konflikten ved RBUP har oppstått sykdom blant ansatte og vært store belastninger for ledelsen. Mitt fokus nå blir derfor å støtte alle involverte, slik at trivsel, arbeidsevne og intern tillit kan gjenopprettes.

Torbjørn Digernes
Rektor, NTNU

Universitetsavisa: Døde før saken kom opp
Universitetsavisa: Trakasserte og overvåket ansatte
Universitetsavisa: - Varsleren får et dårlig stempel
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv