MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VARSLINGSSAKEN VED RBUP:
Døde før saken kom opp (2.9.08, 08:36)

En av varslerne ved RBUP døde mens saken ennå var under granskning. Enken snakker ut i Universitetsavisa om de psykiske belastningene som fulgte med konflikten.

Universitetsavisa har ved flere anledninger skrevet om intense interne konflikter ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved Det medisinske fakultet, første gang i januar.

MEDISINSK VARSLING: Forfatter og journalist Jon Hustad har beskrevet en av de verste varslingssakene i Norge - fra Rikshospitalet i Oslo. Foto: bokomslag, Spartacus, 2006.
For fem ansatte syntes konflikten så uløselig at de henvendte seg til Rektor, og en varslingssak ble opprettet. Allerede i februar konstaterte Sturla Søpstad i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU at det var kritikkverdig at det hadde gått så lang tid uten at varslerne var blitt skikkelig informert om prosessen fremover.

- Mangelfull håndtering av personalsaker
Det skulle gå mange måneder til før det ble noen fremdrift i saken. I sommer forelå det en rapport som konkluderte med at varslerne hadde tatt opp konfliktene etter gjeldende retningslinjer, men uten at de hadde blitt løst. Universitetsavisa fikk tilgang på rapporten, som er unndratt offentlighet. Der står det blant annet å lese:

”Hadde disse henvendelsene blitt besvart positivt og blitt brukt til å starte dialog, ville det kunne gitt grunnlag for å viderebehandle saken som en eller flere ’ordinære’ personalkonflikter med de muligheter dette ville gitt for å komme fram til løsninger.”

Så skjedde ikke, og granskningsgruppen, som kaller seg en ”kartleggingsgruppe”, slår derfor fast at det var riktig å henvende seg til Rektor for en løsning.

”Gruppen konstaterer at ytringsklima og toleranse for kritikk ved RBUP ikke har vært i samsvar med ideell standard for universitetet,” skriver granskningsgruppen i oppsummeringen. Gruppen hevder også at problemet med mangelfull håndtering av personalsaker ikke er unikt for RBUP, men utgjør en svakhet i kulturen mange steder ved NTNU:

”De utgjør en organisasjons- og kultursvakhet ved universitetet, uttrykt ved mangelfullt utviklede rutiner for personalforvaltning …”

PER RYPDAL mens han fremdeles var frisk - på tur i Trollheimen. Foto: David Jenkins.
- Han var ingen bråkmaker
For Kirsten Rypdal har saken vært tung. Mannen hennes, psykolog Per Rypdal, var en av varslerne ved RBUP. Han døde 21. juni i år, etter lengre tids sykdom, og uten å ha rukket å få noen avklaring på arbeidskonflikten.

Per Rypdal hadde arbeidet ved RBUP siden oppstarten i 1994. Ifølge enken var han en sindig person som hadde trodd saken ville løse seg lenge før den nådde et slikt konfliktnivå.

- Per var veldig forsiktig av seg. Han ville ikke uttale seg for mye, og han ønsket å gå tjenesteveien. Han mente hele tiden at dette ville ordne seg. Han hadde vanskelig for å skjønne at det ikke kunne bli en dialog mellom partene, sier Rypdal til Universitetsavisa.

- For meg personlig har det vært veldig frustrerende å se Pers karriere ende på denne måten. Han var en av pionerene ved senteret og følte nok et tett eierskap til arbeidsplassen. Han hadde gode kolleger som han hadde samarbeidet godt med over mange år. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan NTNU kan kaste bort all den kompetansen som fantes i varslergruppen.

Reagerer på prosessen
- Jeg er fullstendig klar over at det alltid er to sider i en sak, sier Rypdal. - Det er også en annen part i denne saken. Det jeg først og fremst reagerer på, er måten varslerne er blitt behandlet på.

Manglende informasjon om prosessen har vært noe av det vanskeligste å takle.

- Informasjonen fra NTNUs side har vært veldig dårlig under konflikten. Vi har fått vite veldig lite om status og hva som ville skje videre.

Mens Per Rypdal slet med sykdom, hjalp hun sin mann med korrespondansen i varslingssaken.

- Det har gått altfor lang tid. Jeg mener saken burde vært løst på et lavere nivå, og før det ble en varslingssak, sier hun i dag.

- Forsterket sykdommen
Per Rypdal arbeidet frem til midten av desember 2007, da han ble sykemeldt. Han var da den eneste av varslerne som fremdeles var på jobb. To uker senere ble varslingsbrevet sendt til Rektor. Fra desember 2007 til påske i år gikk han inn og ut av sykehusbehandling. Etter påske ble tilstanden hans kritisk, og han var innlagt fra da og frem til sin død.

- Jeg opplevde hvor belastende det dårlige arbeidsmiljøet var for min mann. Saken gikk veldig inn på ham og kom til å prege hverdagen hans på en veldig negativ måte. Den mentale belastningen ga seg gradvis mer og mer uttrykk gjennom helsemessige plager. Jeg mener at konfliktene forsterket og akselererte sykdommen hans, sier Rypdal.

Per Rypdal var en av ildsjelene som bygget opp senteret.

- Han brant for å bygge opp et fagmiljø, og gjennom sin tidligere jobb som undervisningsleder bygde han opp undervisningstilbudet til yrkesgrupper innenfor barne- og ungdomspsykiatri, forteller enken.

- Han følte det som svært vanskelig å bli fratatt arbeidsoppgaver og bli skjøvet helt ut på sidelinjen. Per opplevd at han ikke hadde meningsfylte arbeidsoppgaver igjen. Han mistet etter hvert all sin motivasjon og arbeidslyst. Viljen til innsats ble ødelagt av et kontinuerlige og urimelige press.

Samhold i gruppen av pårørende
Kirsten Rypdal forteller om et veldig samhold blant pårørende i varslingsgruppen.

- Ektefellene har hatt jevnlig kontakt i tiden konflikten har vart, sier hun.

Allikevel har det vært vanskelig å takle at saken ikke fikk noen løsning før mannen døde.

- Han døde 21. juni i år på St. Olavs hospital, og konflikten ved RBUP plaget ham til det siste, sier Kirsten Rypdal.

Per Rypdal døde av en autoimmun sykdom.

Av: Tor H. Monsen og Audhild Skoglund

- Varsleren får et dårlig stempel