MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Karine Nymoen: Om styring og ledelse ved NTNU (9.9.08, 08:58)

Vi henviser til Ivar Bjørgens innlegg i Universitetsavisa om Rokkansenterets rapport om innføringen av enhetlig ledelse ved NTNU. Studentene deler mye av Bjørgens kritikk mot rapporten, men vi deler ikke Bjørgens konklusjon. Vi mener også at Bjørgens virkelighetsforståelse ikke står i forhold til den virkelighet vi studenter møter.

Bjørgen er en kjent talsperson for elevenes og studentenes rettigheter. Det er derfor skuffende å se at Bjørgens ”vi” i denne sammenheng ekskluderer både studenter, stipendiater og teknisk-administrativt ansatte. Dette er grupper som overhodet ikke er tatt med på råd i Rokkan-rapporten. Instituttene og fakultetene har også ekskludert denne gruppen fra å komme med innspill. Bare ett fakultet fulgte oppfordringen om å sende saken på høring til sine studenter. Studenter, stipendiater og teknisk-administrativt ansatte er heller ikke trukket inn i instituttenes høringssvar. Unntaket er at enkelte institutt har valgt å la kontorsjef være saksbehandler i denne saken.

Det er et sørgelig faktum at flere av dagens instituttledere valgte bort instituttråd da de tiltrådte i 2005. Vi finner det merkelig at enkelte av disse instituttlederne samtidig argumenterer for at NTNU bør styres mer demokratisk. Instituttene ble ikke pålagt å legge ned kollegiale organ. Den eneste forandringen enhetlig ledelse førte med seg på dette området er at leder nå står ansvarlig for de vedtak som fattes i organet. Dette gjelder både på institutt- og fakultetsnivå. Det virker som om man kamuflerer ønsket om mer makt til de vitenskapelig ansatte under begrepet ”universitetsdemokrati”. Men ansattmakt er ikke det samme som demokrati.

Studenttinget, i motsetning til Bjørgen, leser ikke Rokkan-rapporten som et ensidig uttrykk for at valgte ledere er det beste. Vi mener opphausingen av valgte ledere i denne saken kan minne om samlokaliseringssaken. Noen ledere har bestemt seg for at man ønsker å være imot en sak, og da skal det mye til for at andre tør å gå imot den såkalt ”allmenne” oppfatning. Det finnes klare signaler i rapporten om at mange ønsker bedre og mer profesjonelle ledere, og at mange innser at den lederen like godt kan finnes ved naboinstituttet eller ved SINTEF. Denne muligheten mister man ved å holde fast på at den mest kompetente lederen finnes i egen valgkrets. Vi vil gjerne utfordre Bjørgen på hvordan han vil rekruttere gode ledere i veldig små miljøer, og på hvordan han vil sikre at de som stiller til valg gjør det fordi de er motivert for jobben, ikke fordi det er ”deres tur”.

Studenttinget ønsker å styrke den politiske styringen ved NTNU og vi ønsker at det skal skje en ansvarliggjøring av de vedtak som fattes ved institusjonen. IVT-fakultetet har lang erfaring med dette, og vi mener at de andre fakultetene har mye å lære av hvordan IVT driver sitt fakultetsråd og hvordan de inkluderer studenter, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Vårt håp for den videre saksbehandling er at vi nå får en debatt om hvilke fullmakter rådene ved fakultetene og instituttene skal ha. Studenttinget har derfor tatt initiativ til å få frem hvilken rolle våre studenttillitsvalgte mener de ulike rådene skal ha ved NTNU.

Anne Karine Nymoen,
Leder av Studenttinget NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv