MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Kristiansen: Lederskap og legitimitet (10.9.08, 11:11)

Styret ved NTNU skal på fredag ta stilling til om vi fortsatt skal ha ansatt rektor eller om vi skal gå tilbake til normalordningen med valgt rektor. Som saksunderlag foreligger et notat fra styreleder M. Arnstad som overhode ikke drøfter problemstillingen. I stedet har hun gitt et grunnkurs om § 10 i Universitets- og høgskoleloven (om rektor). Det er åpenbart ikke noe ønske om å problematisere dagens ordning. Forskerforbundet har drøftet saken og i et brev til styret konkludert med at man bør gå tilbake til ordningen med valgt rektor som styreleder.

Manglende legitimitet
Store grupper ved NTNU opplever at fokus har blitt flyttet fra basisvirksomheten som er forskning og undervisning, til overordnet styring. Grepene er spissing og prioriterte satsninger på bekostning av den løpende virksomheten for resten av institusjonen. Vi har fått et lederskap som ønsker at blikket skal være rettet oppover mens styringssignaler skal sendes nedover. Et lederskap som er opptatt av tilrettelegging og omsorg for grasrota, har blitt erstattet med modeller og teknokratiske grep. Dette er i mer akademiske former også blitt dokumentert i rapporten fra Rokkansenteret.

Rektor som tillitsperson
NTNUs styre ledes i dag av en ekspolitiker uten erfaring på dette nivået fra høyere utdanningsinstitusjoner. Dette ville være uhørt i andre sammenhenger hvor det dreier seg om ledelse av komplekse organisasjoner. Den nærmeste analogien er politisk kommissær fra et regime vi helst vil glemme. Det burde være selvsagt at rektor på basis av faglig kompetanse, lederansvar og legitimitet gjennom valg fronter institusjonen overfor myndigheter og samfunnet forøvrig.

Tilbakeblikk
Hva har vi erfart gjennom perioden med ansatt rektor og utviklingen av et sentralt byråkrati? Et gjennomgående trekk er en økende polarisering mellom et sentralt lederteam med voksende selvbevissthet og medarbeidere med økende oppgitthet og fremmedgjøring. En rekke sentrale saker illustrerer dette:

 • Campussaken som holdes i live til tross for kompakt motstand fra de ansatte og departementets slakt av hele prosessen.
 • Forsøket på å konfiskere de vitenskapeliges ansattes intellektuelle rettigheter (IPR).
 • Forslag til ny ansettelsespolitikk der lederes skjønn skal ha større vekt enn faglige kompetansevurderinger.
 • Manglende vilje og evne til å løse personalkonflikter og støtte ledere nedover i systemet.
 • Liten vilje til å ta de tillitsvalgte seriøst og å respektere Hovedavtalens ånd med hensyn til medbestemmelse.

  La oss ta et valg
  Forskerforbundet oppfordrer derfor styret til å gjøre et vedtak som gjeninnfører valg av rektor, dekaner og instituttledere. Videre bør kollegiale styrer opprettes på fakultets- og instituttnivå. Rektor bør dessuten som arbeidende styreleder, beholde sin stab for å kunne videreføre arbeidet med strategiske oppgaver innen forskning og undervisning. Enhetlig ledelse beholdes også.

  Svein Kristiansen
  leder av Forskerforbundet ved NTNU

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv