MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VARSLINGSSAKEN VED RBUP:
- Plikt til å være kritisk (10.9.08, 17:30)

Rektor kritiserte Universitetsavisas dekning av varslingssaken ved RBUP. Nå har redaksjonsrådet for avisa, oppnevnt av Rektor, vurdert om Universitetsavisa har holdt seg innenfor de etiske grensene. Her er konklusjonen.

Universitetsavisa har i den siste tiden skrevet om en varslingssak ved RBUP. Oppslagene har blitt sterkt kritisert av Rektor, både i et leserinnlegg i Universitetsavisa 3. september og i en artikkel i Adresseavisen påfølgende dag.

Misnøye fra ledelsen
Organisasjons- og informasjonsdirektør Trond Singsaas ba Universitetsavisas redaktør om å legge kritiske innvendinger Rektor hadde over avisas dekning av saken frem for redaksjonsrådet. Ledelsen uttrykte misnøye med artikkelen publisert i Universitetsavisa 21. august, som var bygd på en granskningsrapport som er unndratt offentlighet. Sammen med kopi av dette oppslaget ble tidligere saker det var lenket til lagt frem.

Universitetsavisa fulgte så opp med to nye saker om samme tema 2. september, noe som førte til at Rektor rykket ut i Universitetsavisa og Adresseavisen med kritikk av NTNUs egen avis. Universitetsavisa ba derfor redaksjonsrådet også ta de siste oppslagene med i sin vurdering.

Uttalelsen fra rådet kom tirsdag, med full støtte til redaksjonen for den journalistiske behandlingen av den kontroversielle saken. Uttalelsen følger her i sin helhet:

Uttalelsen fra redaksjonsrådet
Redaksjonsrådet for Universitetsavisa er av ansvarlig redaktør Audhild Skoglund blitt bedt om å vurdere deres dekning av en såkalt varslingssak ved NTNU, omtalt i fem artikler publisert 25.1.08, 15.2.08, 21.8.08 og 02.09.08. Artiklene gjelder en såkalt varslingssak som har sitt utgangspunkt i et brev fem daværende ansatte ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved Det medisinske fakultet sendte NTNU’s rektor i desember 2007. Ut fra brevets innhold valgte rektor å behandle dette som en såkalt varslingssak. En granskingsgruppe opprettet av NTNU og med en ekstern leder, har undersøkt grunnlaget for varslingen og kommet til at varslingsgrunnlaget er reelt i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og at den har vært gjennomført på forsvarlig vis.

Universitetsavisa har fått adgang til den 30-siders rapporten som granskingsutvalget har utarbeidet og gjengir også de deler der kritikkverdige forhold blir påpekt.

Redaksjonsrådet finner ikke noe klanderverdig ved det. I den nye situasjonen Universitetsavisa nå er i, som et fritt og uavhengig presseorgan, redigert i henhold til Redaktørplakaten og pressens egen Vær Varsom-plakat, er det tvert i mot dens plikt å sette søkelys på kritikkverdige forhold. Dette er i henhold til VV-plakatens ”faneparagrafer” som omhandler pressens samfunnsrolle.

At pressen tidvis fyller sin samfunnsoppgave som et resultat av såkalte ”tips” eller ”lekkasjer” er noe et demokratisk samfunn må leve med. Det er intet presseetisk brudd i seg selv. Det er resultatet som skal bedømmes.

Det er viktig å understreke at en fri presse ”ikke kan gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene”. (VV-plakaten 1.3).

Universitetsavisa nye formålsparagraf vedtatt av NTNU-styret 15.11.2007 påpeker også at det skal ”gis rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker”.

Så vidt redaksjonsrådet kan se er alle relevante parter gitt anledning til å kommentere innholdet i rapporten. Så vidt rådet kan bedømme er tilsvarsretten dermed oppfylt.

Den 3. september fikk rektor inn et lengre leserinnlegg der han fikk oppsummert sitt syn på saken. Slik har avisa holdt sin spalte åpen for andre synspunkter på denne saken og har således åpnet for meningsutveksling og fri debatt i henhold til formålsparagrafen.

I redaksjonsrådets syn er det ikke noe klanderverdig ved dekningen av den aktuelle saken i henhold til Universitetsavisas formålsparagraf og øvrige retningslinjer.

Utnevnt av Rektor
Redaksjonsrådet ble vedtatt innført sammen med innføringen av Redaktørplakaten for Universitetsavisa i november 2007. Redaksjonsrådet er oppnevnt av Rektor og består av to representanter utnevnt av Studenttinget: Ingjerd Lindeland (leder for rådet) og Axel Sandaas (nestleder); to ansatterepresentanter: førsteamanuensis Anne Gjelsvik fra Institutt for kunst- og medievitenskap og professor Einar J. Aas fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon; og ekstern representant Johan O. Jensen. Sistnevnte har bakgrunn som journalist og kommentator i Adresseavisen og som medlem og leder av PFU (Pressens faglige utvalg).

Av: Audhild Skoglund