MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ha tilbake valgt rektor (11.9.08, 08:23)

NTNUs styremedlem Svein Lorentzen fremmer forslag om å gjeninnføre valg av rektor. – De ansatte er sterkt misfornøyd med dagens situasjon. Dagens styresett er udemokratisk, tordner Lorentzen.

KOMMER MED EGET VEDTAKSFORSLAG: Styrerepresentant Svein Lorentzen stiller til fredagens styremøte med forslag om å gå tilbake til valg av rektor. Foto: Arne Asphjell/NTNU Info
Sommeren 2005 ble prinsippet om enhetlig ledelse innført ved NTNU. Dermed fikk man, som landets eneste universitet, en rektor som var ansatt og ikke valgt, og som har både administrativt og faglig lederansvar.

I fredagens styremøte kommer Lorentzen til å legge fram forslag om å reversere dette eksperimentet.

Demokrati utgått på dato?
I sin begrunnelse for forslaget fyrer professor Lorentzen av en bredside mot dagens styringssystem.

• Demokrati" og medinnflytelse har stadig trangere kår ved NTNU.

• En stadig mer påfallende taushet brer seg blant de tusener av tilsatte ved NTNU. Tausheten skyldes massiv avmakt. Ansatte føler økende avstand til ledelsen, på alle nivåer.

• De ansatte er gjennomgående meget misfornøyd med det styringseksperimentet som institusjonen gjennomførte i 2005.

• De tilsatte oppfatter lederne som klart mer opptatt av lojalitet oppover enn forankring nedover.

- Dette er tindrende klart dokumentert i undersøkelsene utført av professor Ivar Bjørgen, samt evalueringen av styring og ledelse gjort ved Rokkan-senteret. Rokkan-rapportens hovedfunn er krystallklare, for alle som vil se. Den enkeltes avmaktsfølelse i organisasjonen dokumenteres i tabell etter tabell, hevder professor Lorentzen.

- Svømmer motstrøms
- Dagens ordning har ventelig støtte både fra de eksterne representantene, og fra studentrepresentantene. Tror du virkelig at du vil få støtte for ditt forslag?

- La meg si det slik: Jeg er fullstendig på det rene med at jeg svømmer motstrøms her. Men når man ser hvor utvetydige de to evalueringene er, vil det være en gigantisk unnlatelsessynd å ikke fremme dette forslaget nå, mener Lorentzen.

Han tegner et dystert bilde av framtida for det demokratiske akademia ved NTNU dersom man holder fast ved enhetlig ledelse.

Alenegang
- Om fire år vil denne styringsmodellen være så sementert at den langt på vei vil være selvbegrunnende og selvrekrutterende. Forskjellen mellom de styrende og de styrte vil fortsette å øke.

- Det gir ikke lenger mening å holde fast ved den strategiske målsettingen om at NTNU skal "bevare og utvikle universitetet som særskilt demokratisk institusjon”, frykter Lorentzen.

- Hvor er NTNU om fem år dersom ditt forslag lider nederlag?

- Da vil NTNU bli stadig mer likt et konsern. Vi vil fortsette vår alenegang blant de tunge universitetsinstitusjonene i Norge, og bli mer og mer likt BI, spår professor Svein Lorentzen.

Av Tore Oksholen