MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Karine Nymoen: Om valgt eller ansatt ledelse ved NTNU – svar til Ann-Magritt Jensen (11.9.08, 14:39)

Ann-Magritt Jensen argumenterer i sin kronikk i Adresseavisen den 11.09.08 for hvorfor NTNUs styre bør forkaste ansatt ledelse og gå tilbake til valgt rektor. Dette baserer hun på at de vitenskapelig ansatte, ifølge en rapport fra Rokkan-senteret, føler at de har mistet innflytelse og medbestemmelse under dagens ansatte rektor. Hun påstår videre at ”NTNU er blitt det mest markedsorienterte universitetet i Norge”, og at ”Kjernen i spørsmålet er om universitetet skal styres etter demokratiske prinsipper eller om 'management' skal sitte i høysetet”.

De vitenskapelig ansatte, med Jensen i spissen, påberoper seg å kjempe for universitetsdemokratiet når de nå ønsker seg tilbake til valgt ledelse. I de vitenskapelig ansattes såkalt demokratiske verdensbilde eksisterer visst hverken studenter eller teknisk-administrative ansatte. Det virker som om de kamuflerer ønsket om mer makt til de vitenskapelig ansatte under begrepet ”universitetsdemokrati”.

Jensen forsøker å trekke opp en motsetning mellom ansatt ledelse og medbestemmelse. Denne motsetningen har ingen rot i virkeligheten, og bidrar kun til å avspore debatten. Studenttinget NTNU mener vi heller bør konsentrere oss om å finne gode måter å styrke samhandlingen og medbestemmelsen på med dagens ordning. Vi ønsker en styrking av dagens fakultets- og instituttråd gjennom å gi dem klare ansvarsområder og fullmakter. Dette vil være med på å ansvarliggjøre fakultetene og instituttene slik at de slipper den avmaktsfølelsen mange, ifølge evalueringen, sliter med i dag. I tillegg vil det sikre medbestemmelse både fra studenter og ansatte.

Videre argumenterer Jensen at NTNU er det mest markedsorienterte universitetet i Norge, og hevder dette er et resultat av ansatt ledelse. Hun trekker frem to eksempler: NTNUs sponsing av TV2s sendinger fra Tour de France og NTNUs store andel eksternfinanserte midler. Studenttinget ønsker en debatt om markedsføring av universiteter og høgskoler velkommen. Å trekke det inn i denne sammenhengen, og bruke det som et argument for valgt ledelse, er imidlertid en skivebom. Det er ingen åpenbar sammenheng mellom en ansatt rektor og ønsket om å gjøre NTNU-navnet mer kjent enn det er i dag.

Hva gjelder NTNUs eksternfinansierte virksomhet (EFV), så synes det som om Jensen glemmer at denne faktisk kommer forskningen til gode. Den eksternfinanserte virksomheten kommer ikke i stedet for annen type forskning, men i tillegg til. Eksternfinansiert virksomhet bidrar blant annet til flere stipendiatstillinger, særlig innenfor områdene teknologi og realfag. Disse fagområdene sliter i dag med rekruttering til forskning. Videre bidrar eksternfinansiert virksomhet til å koble forskningen som skjer ved NTNU med de som skal ta i bruk forskningsresultatene og gjøre forskningen anvendbar for samfunnet. Et av universitetets ansvarsområder er å spre kunnskap og forskningsresultater, stimulere til innovasjon og nyskaping, og på den måten å bidra til samfunnsutviklingen. Dette slås fast i Universitets- og høgskoleloven, og er ikke noe som er unikt ved NTNU. Det unike ved NTNU er at vi er best i klassen på å få det til. Det bidrar til å styrke fagmiljøene ved NTNU, og det bidrar til å sette Trondheim på kartet. Dette skal vi være stolte av!

Studentene ønsker ansatte ledere, ledere som har lyst til å være ledere og som ønsker å bidra til at NTNU når sine mål om å drive internasjonalt fremragende undervisning og forskning. Ansatt ledelse fører ikke nødvendigvis til lavere medbestemmelse og dårligere forankrede beslutninger. Det er et problem at mange ansatte føler de ikke har innflytelse over de beslutninger som fattes ved deres institutt eller fakultet, men disse problemene kan vi løse på andre måter enn å gå bort fra dagens ledelsesmodell. Vi håper vi med dette kan dreie debatten over på det den virkelig handler om, nemlig hvordan vi kan sørge for god kommunikasjon mellom ledelse, ansatte og studenter, og hvordan vi kan styrke rådene på fakultets- og instituttnivå.

Anne Karine Nymoen
Leder av Studenttinget ved NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv