MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Splittelse blant ansatte i rektorspørsmålet (11.9.08, 13:47)

De ansattes representanter kommer til å lande på ulike standpunkter i morgendagens styremøte hvor ledelse og styring ved NTNU er tema, avslører en rundspørring Universitetsavisa har foretatt.

Het debatt: Selv om utfallet av avstemningen i styresaken om styring og ledelse virker gitt, kan debatten likevel bli heftig. Universitetsavisa kommer til å følge denne saken på fredagens møte. Arkivfoto: Tor H. Monsen.
Fredag denne uken skal NTNUs styre behandle spørsmålet om ordningen med tilsatt ledelse skal fortsette. I styrenotatet bes medlemmene om å drøfte og ta stilling til ”om den nåværende styringsordningen med tilsatt rektor, prorektor og dekaner fortsatt skal gjelde”.

Åpen diskusjon?
Styrenotatet er, mot hva som er vanlig, ikke levert av Rektor, men av styreleder Marit Arnstad. Det inneholder heller ikke en innstilling til vedtak.

Til tross for den åpne diskusjonen det legges opp til i styremøtet, er det lite sannsynlig at Styret velger å gå tilbake til valgt rektor, etter hva Universitetsavisa erfarer.

Selv kommer Arnstad til å gå inn for at rektor og øvrig toppledelse fortsatt skal tilsettes.

- Erfaringene ved enhetlig ledelse på sentralt nivå ved NTNU er bra, derfor mener jeg ordningen bør fortsette. På instituttnivå har jeg en mer åpen innstilling, basert på konklusjonene i Rokkanrapporten, svarer Arnstad på spørsmål om hvilket standpunkt hun har landet på.

De øvrige eksterne representantene som stiller, er Morten Loktu, Siri Beate Hatlen og Jon Øyvind Eriksen (for Ådne Cappelen). Siri Hatlen ønsker ikke å gi kommentarer til Universitetsavisa før styremøtet. Avisa kom ikke i kontakt med Loktu eller Eriksen. De eksterne medlemmene har imidlertid tradisjonelt stemt med styreleder i slike saker, noe det også er forventet at de vil gjøre i denne saken. Signaler fra Svein Lorentzen tyder også på at stemningen i Styret vil gå for å fortsette dagens ordning.

To for valgt ledelse
Ringerunden Universitetsavisa har foretatt avslører også at det kun er to styremedlemmer som med stor sannsynlighet kommer til å stemme for å gjeninnføre valgt toppledelse ved NTNU, ansatterepresentantene Svein Lorentzen og Kristin Dæhli.

Lorentzen har levert et eget utkast til styrevedtak hvor han foreslår en gjeninnføring av ordningen med valgt rektor fra 1. august 2009 (se lenken over).

Kristin Dæhli, som representerer de teknisk-administrativt ansatte, sier at hun høyst sannsynlig vil falle ned på å stemme for at rektor skal velges. Hun understreker at hun ikke har samsnakket med Lorentzen, men:

- Jeg er ikke helt ferdig med å vurdere, men heller mot valgt ledelse, i hvert fall på toppnivå.

Dæhli mener Rokkanrapporten viser at det har blitt stor avstand mellom det sentrale ledelsesnivået og den primære virksomheten ved NTNU.

- Det er et inntrykk jeg også sitter med selv, og som jeg hører rundt meg at mange andre også sitter med.

Splittelse blant ansatterepresentantene
Ansatterepresentantene er imidlertid delt i synet på om valgt ledelse bør gjeninnføres. Rigmor Austgulen, som representerer de vitenskapelig ansatte, ønsker at ordningen med tilsatte ledere skal få sjansen en stund til.

- Jeg har vært involvert i ledelse i mange år og sett både valgt og tilsatt ledelse. Begge deler har fordeler og ulemper, sier Austgulen til Universitetsavisa, og fortsetter:

- Jeg mener at det har fungert godt med en ekstern styreleder. Samtidig har eksperimentet med tilsatt rektor pågått for kort tid, og jeg vil være innstilt på å fortsette ordningen.

Det har ikke lykkes Universitetsavisa å komme i kontakt med An-Magritt Jensen. Lise Lyngsnes Randeberg, som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte, ønsker på sin side ikke å tilkjennegi et standpunkt i forkant av styremøtet.

Studentene for tilsatt ledelse
Også studentenes representanter, Vegar Lein Ausrød og Sara Underland Mjelva, kommer sannsynligvis til å gå inn for fortsatt tilsatt ledelse.

- Jeg mener det vil være uryddig å gå ut i Universitetsavisa med et standpunkt før styremøtet, sier Ausrød, men føyer til:

- Studenttinget har som uttalt politikk at vi ønsker ansatt rektor og ansatte dekaner.(Anne Karine Nymoen, leder av Studenttinget: Om styring og ledelse ved NTNU)

Idet vi ringer sitter Mjelva rett ved og får telefonrøret fra Ausrød. Hun vil heller ikke offisielt flagge noe standpunkt.

Fortsetter som før
Om studentrepresentantene, de eksterne styrerepresentantene og deler av ansatterepresentantene derfor går inn for fortsatt tilsatt ledelse, slik Universitetsavisa har grunn til å tro, er saken avgjort.

Styret må bestemme seg i rektorspørsmålet i morgendagens møte, ifølge Marit Arnstads eget styrenotat.

Av: Audhild Skoglund og Tor H. Monsen