MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rektorsaken utsettes (12.9.08, 10:34)

Styret har besluttet å utsette behandlingen av saken om ansatt eller valgt toppledelse ved NTNU. - Uklare avstemningsregler, sier Arnstad.

Universitetsavisa fikk klokken 10.20 fredag melding fra Styret om at saken om ansetting eller valg av rektor og øvrig toppledelse ved NTNU er utsatt til styremøtet i oktober.

Saken skulle opprinnelig til behandling ved styremøtet i dag, og styreleder Marit Arnstad hadde poengtert tydelig i styrefremlegget hvor viktig det var at saken faktisk ble avgjort ved dette møtet.

I fremlegget skriver styrelederen blant annet: "Av hensyn til den videre fremdriften for å få nye ledere på sentral-, fakultet- og instituttnivå på plass til 1. august 2009, må beslutning av hvorvidt ordningen med ansatt rektor skal videreføres fattes nå i september. I dette notatet redegjøres det kort for de prosesser som har ført frem til vedtak om dagens løsning ved NTNU."

Nå blir avgjørelsen utsatt til 17. oktober.

STYRELEDER Marit Arnstad. Foto: Tore Oksholen
Uklare stemmeregler
- Vi har vært nødt til å utsette behandlingen på grunn av uklarhet i avstemningsreglene, bekrefter styreleder Marit Arnstad overfor Universitetsavisa.

Problemet ligger i at universitetsloven både krever to tredelers flertall for å ansette rektor og for å reversere ordningen med ansatt rektor.

- Vi har bedt departementet svare på dette, samt hva slags stemmeregler som kreves for å videreføre en ordning.

Som Arnstad poengterer:

- Hvis vi ikke får to tredelers flertall for noen av delene - hva gjør vi da?

Tregt departement
- Men burde ikke dette spørsmålet vært avklart før møtet i dag?

- Vi tok kontakt med departementet umiddelbart etter forrige styremøte, men det har ikke vært mulig å få et svar fra dem. Siden vi ikke hadde et svar til i dag, måtte vi utsette saken. Det ville vært uryddig å foreta en avstemning når vi ikke vet reglene, sier Arnstad.

Styrelederen opplyser at det er satt opp et ekstraordinært styremøte 17. oktober, da det ikke var mulig for alle de faste representantene å være til stede ved første ordinære møte.

- Det er maktpåliggende at alle de faste kan være til stede under behandlingen av en så viktig sak.

SVEIN LORENTZEN oppfordrer til fortsatt debatt. Foto: Arne Asphjell/NTNU Info
Tar til etterretning
Styrerepresentant for de ansatte Svein Lorentzen godtar Arnstads begrunnelse.

- Jeg tar styrelederens grunngiving til etterretning, og kan ikke se at hun kunne gjort noe annet enn å utsette saken, når situasjonen var som den var. Det er overraskende at en slik formalitet ikke var avklart før møtet, men her er det åpenbart Departementet som har vært sendrektig, sier Lorentzen.

Han mener det ville vært en ubetinget fordel for alle parter om man kunne fått saken avklart i dag.

- Men når det ikke var tilfelle, har de ansatte ved universitetet fått ekstra tid til å ta del i den pågående debatten. Så her er det bare å hive seg inn i diskusjonen - for eksempel i Universitetsavisas spalter, oppfordrer Lorentzen.

- Reglene er klare
I Universitets- og høyskoleloven av 2005 § 10-4 står det følgende om "Ansettelse av rektor":

"(1) Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer Styret selv foretar utlysing og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille."

Hovedtillitsvalgt i NTL, Sturla Søpstad, stiller seg imidlertid spørrende til styrelederens begrunnelse for å utsette saken. Søpstad viser til Jan Fridtjof Bernts kommentarutgave av loven, hvor det står: "Åtte medlemmer av styret må med andre ord stemme for et slikt vedtak. Vedtak om å gå tilbake til lovens normalmodell, med valgt rektor som styreleder, kan i derimot treffes med vanlig flertall."

Søpstad uttrykker undring over at ikke denne utdypningen av loven er lagt til grunn og fremhever at fortolkningen regnes som en autoritet på feltet.

Av Audhild Skoglundog Tore Oksholen