MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Departementet vingeklipper NTNU (2.10.08, 15:55)

NTNU kjemper for å få tilbake fullmakten til å handle med aksjer, som de ble fratatt tidligere i år. Fra før har NTNU mistet retten til å handle med eiendom uten å spørre om lov.

NTNU har eierinteresser i en rekke aksjeselskaper. Som et statlig foretak har universitetet fått fullmakt av Kunnskapsdepartementet til å kjøpe og selge aksjer. Universitetet har brutt reglene gjentatte ganger for hvordan dette skal skje, og departementet bestemte derfor i april i år å frata NTNU fullmakten. Fra før av har universitetet også mistet eiendomsfullmakten.

ØKONOMIDIREKTØR FRANK ARNTSEN sitter med tildelingsbrevet for 2007 fra Kunnskapsdepartementet på pulten foran seg. Arkivfoto: Arne Asphjell/ NTNU Info

Fredag i neste uke skal saken om fullmakten til å kjøpe og selge aksjer opp til styrebehandling. NTNU erkjenner mangler ved tidligere praksis, og lover nå tiltak for å rette opp situasjonen, med håp om å få tilbake fullmakten fra 2009.

- [Saken til styret] er svarene på kritikken som har kommet fra departementet, sier økonomidirektør Frank Arntsen.

Gjentatte brudd på lover og regler
I desember 2000 ble selskapet VIVA As etablert. NTNU gikk inn med beskjedne 50.000 kroner. Denne aksjekapitalen ble ført opp som en vanlig kostnad, og ikke som en reduksjon av NTNU virksomhetskapital, som den skulle vært gjort. Den samme feilen ble gjort i januar 2005, da Oi! Trøndersk mat og drikke AS ble stiftet.

I juni 2006 solgte NTNU seg ned - fra 19 prosent til fire prosent – i selskapet Leiv Eiriksson AS. I henhold til regelverket på kjøpstidspunktet skulle universitetet ha søkt om særskilt tillatelse fra departementet.

Dette ble ikke gjort, og da NTNU i 2007 fusjonerte eierandelen inn i Leiv Eiriksson Nyskaping AS, brøt det reglene nok en gang. Kunnskapsdepartementet mistet da tålmodigheten, og gikk til det uvanlige skritt å frata NTNU fullmakt til å foreta seg noe som helst vedrørende sine eierposisjoner i andre selskaper.

Måtte til Stortinget
I et brev fra april 2008 klager departementet over at det måtte informere Stortinget om NTNU siste eskapader. NTNU hadde allerede i november 2007 forsikret departementet om at forholdene nå var bedret.

"NTNU har det siste året foretatt en gjennomgang av rutiner og kontroller knyttet til oppfølging og forvaltning av våre eierinteresser i aksjeselskaper slik at dette nå vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte iht. rapportering og regelverk."

Denne oppfatningen ble ikke delt av departementet, som i april i år informerte NTNU om at aksjefullmakten var inndratt på ubestemt tid.

FAKTA

NEKTET INNSYN:
Det hører også med til saken at NTNU unntok brevvekslingen med departementet fra offentligheten innsyn.

Universitetsavisa klagde på vedtaket, men klagen ble avvist av NTNU. Redaksjonen tok deretter kontakt med departementet, som villig gav ut innholdet.

NTNU valgte da å omgjøre vedtaket om å la brevvekslingen være unndratt offentlighet.

NTNU krangler med departementet
Styret ved universitetet ble dratt inn i det siste regelbruddet, da det vedtok en kapitalutvidelse i NTNU Technology Transfer AS på seks millioner kroner. 600.000 gikk inn i aksjekapitalen, mens resterende – 5.4 millioner – gikk til et såkalt overkursfond. Departementet reagerte på at penger gikk ut av universitetet til private selskaper uten at NTNU fikk tilsvarende motytelse.

Universitetet skriver i sitt forsvar at:

"NTNU vil innledningsvis erkjenne at vi har problemer med å forstå innholdet i brevet både i forhold til reelle vurderinger, aksjelovens bestemmelser og relevante bestemmelser for sektoren."

"Etter NTNU mening bygger departementets brev vedrørende overkursfond på en feilaktig forståelse av aksjeloven."

Universitetet ba om et møte for å oppklare "forståelsen" av loven.

Departementet på sin side likte dårlig å bli belært i lover og regler av NTNU, og svarte i et meget kort brev i juni 2008 at saken var avgjort fra deres side, og at de ikke så hensikten med å møte NTNU.

Eiendomsfullmakten ryker
I forbindelse med statsbudsjettet får NTNU hvert år et tildelingsbrev. For 2007 skriver eieren av universitetet at det er svakheter i økonomiforvaltning, som for eksempel ved manglende etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og svak styring av eierinteresser i eksterne selskaper.

Eiendomsfullmakten ble fratatt NTNU med virkning fra 1. januar 2007 og framover. Dette betyr at universitetet i hvert enkelt tilfelle må innhente tillatelse fra departementet om det ønsker å kjøpe eller selge eiendom. Med NTNUs store eiendomsmasse er dette en alvorlig hemsko i bevegelsesfriheten.

- Vi har jobbet målbevisst med denne saken i 2008, vi håpet å få fullmakten tilbake i år. Nå satser vi på 2009, sier Frank Arntsen i en kommentar.

RELATERTE SAKER:
NTNU fratatt eiendomsfullmakten
Brakkeuniversitetet

Av:Tor H. Monsen