MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hjelper studenter som sliter psykisk (6.10.08, 14:15)

Mange studenter ved NTNU sliter psykisk. Noen har så store problemer med angst og depresjoner at de ikke klarer å gjennomføre studiene. Det vil SiT nå gjøre noe med.

HJELPER STUDENTER SOM SLITER psykisk: Seksjonssjef Anne Sølberg Ellingsen håper flere studenter vil klare å komme seg gjennom studiene med hjelp fra "Studier med støtte". Foto: NTNU Info/Kenneth Aar
Det nye opplegget for å hjelpe studenter med psykiske problemer heter "Studier med støtte" og ble formelt startet opp 1. oktober. Målet er å hjelpe studenter som sliter psykisk med å komme seg gjennom studiene.

- Høy frafallsprosent
- Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden, NAV, HiST og NTNU og skal hjelpe studenter med moderate til store psykiske lidelser til å gjennomføre sine studier, forteller Anne Sølberg Ellingsen ved Studentservice.

Tilsvarende prosjekt er prøvd ut i Bergen med gode resultater. Prosjektet er ment å hjelpe studenter som kan stå i fare for å droppe ut fra studiet. Ved å få hjelp og oppfølging vil det bli lettere for disse studentene å gjennomføre sine studier og komme seg ut i arbeid. Selve prosjektet finansieres av NAV.

- Vi har ingen tall på frafallsprosenten når det gjelder studenter med psykiske lidelser, men den antas å være stor. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

I forbindelse med prosjektet er det ansatt to medarbeidere med arbeidssted Kalvskinnet. Disse vil drive oppsøkende virksomhet og samarbeide med rådgivningstjenestene ved NTNU, HiST og SiT Råd.

Må ha diagnose
Det er imidlertid ikke bare å henvende seg direkte til prosjektet om man føler at man sliter.

- Nei, men dersom man har en lege- eller psykologerklæring på at man har et problem, kan man ta kontakt med rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming og be om å bli satt i kontakt med oss. Det må uansett ligge en medisinsk vurdering til grunn for hvem som tas inn i systemet, konstaterer Ellingsen.

"Studier med støtte" regner nemlig med å gå langt mer aktivt inn med hjelp enn det dagens psykososiale tjenestetilbud fra SiT gjør.

For studenter med angstproblematikk vil kanskje det å kunne ta med en prosjektmedarbeider ved møte med veileder, være det som gjør at vedkommende kommer seg videre i sine studier.

- Vi har hørt om studenter som ikke tør å ta kontakt med faglærer eller veileder, og da kan vi hjelpe med å ordne slik kontakt, eller eventuelt bli med på møte dersom det er behov for det. Vi treffer studenter gjennom rådgivningstjenesten for funksjonshemmede som har behov vi i dag ikke kan hjelpe med.

Samarbeidet med NAV er viktig i og med at mange av de aktuelle studentene ofte allerede er på uføretrygd gjennom NAV.

Samtalehjelp
Studenter som sliter med psykiske problemer, har også mulighet for å få hjelp med sin situasjon gjennom SiT. Her kan de få snakke med noen dersom de sliter, enten de har så alvorlige problemer at de har en diagnose, eller det dreier seg om lettere problemer.

750 studenter tar årlig kontakt med den psykososiale helsetjenesten. I tillegg henvender omtrent samme antall henvender seg til andre tilbud for psykisk helsehjelp i Trondheim.

- Psykososial helsetjeneste skal være et lavterskeltilbud hvor studenter har mulighet for å få en samtale innen 1-2 uke, forteller leder og psykologspesialist Ottar Hummelsund.

Etter dette er de garantert en ny time senest innen ti uker, ofte raskere. Er problematikken av en art som hører inn under andrelinjetjenesten, henvises studenten videre i samarbeid med fastlege.

- Den mest vanlige grunnen til at studentene kontakter oss er depresjoner, deretter angstproblematikk og relasjonsproblemer; for eksempel problemer med å få venner under studiene. I tillegg tilbyr Sit Råd studiemestrende aktiviteter som blant annet stressmestring, eksamensmestring og kokkekurs for fattige studenter. Det er ellers mulig å snakke med studentprestene som har kontorer på NTNU, Dragvoll. De har blant annet sorggrupper som kan hjelpe om man har opplevd å miste noen.

For det psykososiale helsetilbudet betaler studentene 280 kroner for en time til psykolog. Om de når egenandelstaket på 1740 kroner, betaler de ingenting for den videre behandlingen i det året.

Hjelpen studentene får kan være det som gjør at de kan oppnå sine drømmer og mål.

Av: Solveig Hovstein og Audhild Skoglund