MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Går for videreføring av enhetlig ledelse (9.10.08, 13:41)

Det kreves to tredjedels flertall i Styret for å reversere ordningen med enhetlig ledelse. Dette kom fram i dagens styremøte. Dette betyr sannsynligvis at ordningen med ansatt rektor vil bli videreført.

GRUNN TIL Å KLØ SEG I HODET: Arnstad fikk endelig svar på en juridisk nøtt om flertallsbeslutninger i dagens styremøte. Foto: Tor H. Monsen
Valgt eller ansatt Rektor?

Flertallsbestemmelsene er et sentralt spørsmål, ettersom det setter sterk føring for mulighetene for å få flertall den ene eller den andre veien.

Krever to tredjedelers flertall
Styreleder Marit Arnstad valgte i septembermøtet å utsette behandlingen til hun hadde fått svar fra juridiske hold i Kunnskapsdepartementet om hvilke type flertall som trengtes i Styret for å avgjøre saken.

På dagens styremøte kunne hun informere om svaret.

- Vi har fått svar fra departementet om forståelse av avstemningsregler. Departementet sier at merknader fra Stortinget til loven må tas hensyn til. Det kreves at det må kvalifisert flertall til for å reversere vedtak. Videreføring krever kun simpelt flertall, sa hun.

Flertall for videreføring
Dermed har litt av spenningen i forbindelse med styrebehandlingen den 17. Oktober forsvunnet. Det er lettere å samle et simpelt flertall for videreføring enn to tredjedeler for reversering.

Det er noen av de ansattes representanter som har ivret for å gå tilbake til valg av rektor. Det virker sannsynlig at de eksterne representantene vil stemme for videreføring. Det er fra før kjent at studentrepresentantene er for enhetlig ledelse.

FAKTA

Svaret fra Kunnskapsdepartementet:

Vi viser til brev 25. september 2008 om tolking av universitets- og høyskoleloven § 10-4.

Utgangspunktet er at styret med to tredels flertall kan bestemme at rektor skal ansettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 10-4. I tråd med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens merknad i Innst. O. nr. 48 (2004-2005) om universitets- og høyskoleloven, legger departementet til grunn at det kreves minst to tredels flertall i styret for å treffe vedtak om endring av ledelsesmodell også ved overgang fra styringsmodell med ansatt rektor til styringsmodell med valgt rektor.

Brev til NTNU, 26.9.2008

Tilhengere av en enhetlig toppleder trenger kun å samle seks styremedlemmer for et gyldig vedtak om videreføring av dagens ordning. Tilhengere av valgt Rektor vil måtte tromme sammen åtte medlemmer.

Skarpe fronter
Parter i organisasjonen har stått steilt mot hverandre, først og fremst representert ved Forskerforbundet på den ene siden, og styreleder Arnstad på den annen. Forskerforbundet har spekulert på om Arnstad har hatt en hemmelig agenda ved å skylde på departementet for å få utsatt saken i septembermøtet.

- Dette [svaret fra departementet] kommer ikke som noen bombe, sier Forskerforbundets Svein Kristiansen. – Nå er jeg temmelig sikker på at ordningen med ansatt Rektor vil bli videreført, sier Kristiansen.

Juridisk nøtt
En av landets fremste juridiske eksperter på offentlig rett - professor Jan Fridthjof Bernt - har konkludert motsatt av departementet. Han viser til loven, som ikke sier noe om avstemningsregler for å reversere tilbake til normalordningen. Dette tolker han som at en slik reversering kun krever simpelt flertall. Samtidig har han offentlig signalisert at han er skeptisk til enhetlig ledelse. Bernt er også tidligere rektor ved UiB.

Universitetsavisa klarte ikke å få en kommentar fra Bernt, torsdag.

Av:Tor H. Monsen

Innst.O.nr.48 (2004-2005) – merknader til loven