MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Walter Keim: Rektorvalg og avstemningsregler (16.10.08, 12:26)

Er den juridiske nøtten om ansatt eller valgt rektor løst på en juridisk tilfredstillende måte?

I Universitetsavisa har det rast en skarp debatt om avstemningsreglene angående valgt eller ansatt rektor.

NTNU har ingen juridisk fakultet, men FU tilbyr juridiske kurs. Når en dommer skal løse et juridisk problem gir rettskildelæren svaret. Dette var mitt yndlingsfag.

I prof. Bernt: Universitets- og høgskoleloven" står: "Åtte medlemmer av styret må med andre ord stemme for et slikt vetak (for ny styringsform). Vedak om å gå tilbake til lovens normalmodell, med vagt rektor som styreleder, kan derimot treffes med vanlig flertall i styret."

Derfor var jeg veldig spent på resonnementet av departementet, men ble veldig skuffet av brevet, datert 26.9.08 Det viktigste nemlig et resonnement rundt ordlyden av loven manglet.

Prof. Jan Fridtjof Bernt svarte følgende til meg:

"Departementets brev er helt summarisk og tar ikke opp det prinsipielle problemet vi her står overfor ved tolkingen av loven. Stortingskomiteen utformet det som ble lovens regel, men problemet er at det er et motsetningsforhold mellom det komiteen sier de vil gjøre i innstillingen til Stortinget og den lovtekst som komiteens foreslo og som ble lovens regel. Jeg vil her legge størst vekt på respekten for lovens i og for seg ganske klare og presise ordlyd, jeg synes det blir uryddig om man skal ta noen enkeltsetninger i en slik innstilling som om det skulle være lovvedtaket, men dette vurderer departementet altså annerledes.

Spørsmålet er prinsipielt rettskildemessig, med konsekvenser langt ut over den aktuelle saken. Det går på spørsmålet om respekt for formelle lovvedtak kontra mer eller mindre gjennomtenkte - eller i alle fall ganske ubegrunnede - uttalelser i et stortingsdokument. Jeg mener at departementet her burde fått vurdert dette av Justisdepartementets lovavdeling før det gikk ut med et brev om saken."

I motsetning til det ikke-jurister er sikker på, er departementet ikke av høyere rang enn en rettslærd. Dette betyr at spørsmålet om resonnementet til departementet er juridisk holdbart er viktig.

Har den korte saksbehandlingstiden (en dag) og det å ikke søke råd hos Justisdepartementets lovavdeling vært utslagsgivende på utfallet?

Walter Keim, HIST

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv