MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ansatt-rektor avgjort
Neste slag: Valgt dekan? (17.10.08, 20:38)

Styret ved NTNU vedtok fredag ettermiddag å videreføre ordningen med ansatt rektor, og styrerepresentant Svein Lorentzen (bildet) var blant dem som led nederlag. I desember står slaget om nivå 2 og 3.

Hva er demokrati, og hvilken rolle skal hensynet til demokrati spille i en moderne kunnskapsorganisasjon som et universitet er?

På den ene siden hevdes det at de som produserer ny viten er avhengig av å bli ledet av personer som har legitimitet, og da er valgte ledere den beste måten å sikre slik legitimitet.

Dessuten viser den såkalte Rokkan-rapporten en omfattende misnøye og mistillit med egen situasjon, noe som kan koples til dagens styringsmodell.

Rigmor Austgulen er åpen for å gå for valgt dekan.
På den andre siden: Er det noe mer demokratisk at universitetet styres av en ledelse som er valgt med et lite mindretall av de stemmeberettigede? Ved tidligere tiders rektorvalg var valgdeltakelsen til tider svært lav. Hvor demokratisk er dette?

Videre er det hensynet til hva som produseres av kunnskap som bør være det avgjørende, og da må effektivitet og smidighet i organisasjonen veie tyngre, om ikke tyngst, hevdes det.

Fredagens debatt i Styret fordelte seg for en vesentlig del langs disse argumentasjonslinjene.

- Ny stemmefordeling
Ansattrepresentantene An-Margritt Jensen, Svein Lorentzen og Kristin Dæhli ble stående alene om å ønske en tilbakevending til ordningen med valgt rektor. De øvrige stemte i mot. Et slikt resultat var ventet.

Derimot er det nå klart over hvilket tema neste slag skal stå om: Hvorvidt også nivå 2 og 3, dekan og instituttleder, skal velges eller ansettes. Rigmor Austgulen var tidlig ute med å signalisere at selv om hun stemte for valgt rektor, kan hun tenke seg å stemme annerledes ved neste korsvei.

- Jeg kan tenke meg å stemme for valgt dekan, ikke minst fordi jeg tror det er viktig for å sikre legitimitet hos de vitenskapelig ansatte. Det vil vise at vi hører på hva de sier. Man skal ikke se bort fra at stemmefordelingen i desember vil skille seg vesentlig fra dagens, sa hun, noe blant annet Svein Lorentzen nikket energisk til.

Universitetsavisa kommer tilbake med mer over helgen.

Av Tore Oksholen (tekst og foto)