MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Exit Escenic (28.10.08, 10:16)

NTNUs publiseringssystem for nettsider skal skiftes ut. Få tårer felles over Escenics bortgang. Foreløpig finnes det ikke penger til å erstatte det utskjelte systemet.

Escenic er navnet på publiseringssystemet for nettsider som mange har lært seg å mislike. Valget av denne løsningen ble tatt i 2005, mens implementeringen har møtt mange hindre. NTNUs ca 200 såkalte webmastere og webkontakter har revet seg i håret over hva de har oppfattet som et tregt og lite brukervennlig system.

Det er webmasterne og -kontaktene som legger ut innhold gjennom Escenic-systemet.

FAKTA

Frustrerte leserbrev:
Frustrasjonen over Escenic har vært massiv, systemet har fungert tregt, funksjoner har manglet eller ikke virket, det bidrar ikke etter hensikten, nemlig å effektivisere kontakten mellom organisasjonen og brukerne.

Her er noen utdrag fra leserbrev Universitetsavisa har mottatt:

” Jeg har opplevd å bruke en hel uke for å få lagd en engelsk meny, rett og slett fordi programmet nektet å registrere hver eneste endring jeg forsøkte meg på.”
Øyvind Jakobsen, Avdelingsingeniør

”Det er trist å sitte her og konstatere at NTNU nå befinner seg langt nede på skalaen når det gjelder funksjonelle og brukervennlige nettsider.”
Bjørn Sørenssen, professor

”Mange av de som har tidligere erfaring med webarbeid og verktøy av samme type som Escenic kan ikke, selv ikke i sine mest euforiske øyeblikk, si at Escenics grensesnitt fordrer en god arbeidsflyt, eller at applikasjonen på noe vis tåler sammenligning med lignende verktøy på brukervennlighet. Dette betyr at de 200 som daglig går i nærkamp med Escenic og NTNUs andre verktøy for eksternweb bruker flere arbeidstimer på å produsere hver side enn de ville ha brukt med et mer moderne og funksjonelt system. Denne arbeidstiden kunne sikkert enhetene deres fint anvendt til noe som er mer i tråd med universitetets hovedoppgaver.”
Merete Karlsen, student

"Fra ledelsen får vi høre at vi skal være kreative og innovative. Er dette bare tomme ord når innovasjon forstås som gjør som du får beskjed om og kreativitet forstås som bruk rett blåfarge?"
Kai T. Dragland, Avdelingsingeniør

- Negative tilbakemeldinger
Trond Singsaas har vært leder av styringsgruppen for webprosjektet.

- Grunnen til at vi har besluttet å legge ned Escenic er at funksjonaliteten for innlegging [av innhold] er for dårlig, sier Singsaas.

Tilbakemeldinger fra brukerne har vært negative, ifølge Singsaas.

Beslutningen om å bytte ut webløsningen kom i kjølvannet av en nedslående brukerundersøkelse blant webkontaktene i begynnelsen av 2008.

Noe av kritikken har gått på at Escenic er et system for nettaviser som fungerer dårlig i en organisasjon som NTNU.

Tar lærdom
Nå har NTNU lært: En gruppe med fageksperter – ledet av Lars Meisingseth ved IT-avdelingen - har innhentet krav og ønsker fra brukerne av publiseringssystemet. Disse tilbakemeldingene har nå blitt samlet og lagt inn i den generelle kravspesifikasjonen. Gruppen skal deretter sondere markedet for aktuelle tilbydere.

- Klamp om foten
Kai Torgeir Dragland er overingeniør ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, og er en av dem som har yret seg svært negativt om Escenic i Universitetsavisas leserspalte:

- Jeg er glad for beslutningen om å erstatte Escenic. NTNUs publiseringsløsning må være et verktøy både for dem med og uten mastergrad innenfor datateknologi. Teknologien skal ikke sette begrensninger for kreativiteten. Escenic er mer en klamp rundt foten enn et verktøy for å utløse kreativitet.

Blant ankepunktene nevner Dragland at systemet ikke støtter dynamisk innhold via server- og klientsideskripting. Escenic er en nettavisløsning for produksjon av statisk innhold og derfor ikke egnet som en fremtidsrettet publiseringsløsning ved NTNU.

Webkontakter - som skal publisere viktig innhold for virksomheten - har kviet seg for å logge seg inn i systemet, ifølge Dragland.

Dragland mener at systemet ble bedre etter hvert som en del barnesykdommer og uheldige løsninger ble eliminert.

Nei fra dekanene om mer penger
Dekanmøtet bestemte i mai i år at prosjektet for å erstatte Escenic ikke bør få friske midler i år som kan ta ressurser fra primærvirksomheten. Singsaas har i stedet hostet opp interne midler for et forprosjekt. Dette pågår nå. Problemet er nå å finne penger til selve prosjektet med å få et nytt system på plass. Singsaas håper på ny kapital på neste års budsjett.

Eksternwebprosjektet har kostet ca ti millioner kroner i prosjektfasen fra 2005 til mars 2008. Det meste av denne summen er ikke gått til leverandør, men til egen IT-avdeling for utvikling og tilpassing av publiseringsløsningen i henhold til prosjektgruppens spesifikasjoner. Drift kommer i tillegg til de ti millionene. Hvor mye et nytt system vil koste, er ikke klart.

Ifølge Universitas budsjetterer Universitetet i Oslo med 25 millioner kroner frem til 2011 for deres nye nettsider og publiseringssystem.

Av:Tor H. Monsen