MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Kristiansen: Prosenter og lønn (16.11.08, 13:27)

I et innlegg her i Universitetsavisa gjør Einar Johan Aas seg munter over undertegnedes sviktende regneferdigheter. Det får så være, men jeg skal prøve å sette oppslaget i avisen inn i en større sammenheng.

For det første: Professorene som gruppe har fått det dobbelte av det deres lønnsmasse tilsa, mens førstestillingene har fått 65 % mer.

Dessuten ble professorer gitt et ekstra trinn i justeringsforhandlingene. I fjor fikk Forskerforbundet førstestillingene over på lønnsramme, slik at de får en viss ansiennitetsutvikling de første årene mens de bygger opp sin kompetanse. Selv om forbundet mener at vitenskapelige stillinger er for dårlig lønnet, er vi så ubeskjedne å si at dette var et bra oppgjør – vel å merke for de i faste stillinger. Også prosentvis!

For det andre: Det er et problem å få lønnstillegg for de i midlertidige rekrutteringsstillinger i de lokale forhandlingene. Dette er arbeidsgivers klare politikk. Flere av dekanene våre mener sågar at lønnstillegg for stipendiater er uheldig i den forstand at de som ikke blir ferdige i tide, belønnes fordi de får ekstra ansiennitetstillegg.

Imidlertid fikk vi til heving av minstelønnen for begge gruppene i justeringsoppgjøret ved ansettelse etter 1. mai i år. Dette kunne vært enda bedre dersom det hadde blitt gjort gjeldende for de som allerede var ansatt.

Når jeg var så sleivete å snakke om de vitenskapelige ansatte som vinnere, må det ses i et litt større perspektiv. Situasjonen var nemlig at en betydelig del av potten som tilsvarte lønnsmassen for rekrutteringsstillingene, tidligere gikk til teknisk/administrative stillinger. Selv om vi ikke er helt i mål, er vi imidlertid kommet ganske langt når det gjelder å sikre denne potten til de vitenskapelige. Dette har vært et problem ved flere universitet, og ved UiO har man nå gått til brudd fordi man bare har oppnådd 53 % av potten. Vi vurderte 1 % prosent som i minste laget for å bryte.

For øvrig vil jeg anta at kollega Aas ikke utelukkende lever av prosenter – ellers blir jo det lokale lønnsarbeidet nokså meningsløst.

Svein Kristiansen
Forskerforbundet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv