MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Digernes søker ny periode (24.11.08, 10:06)

Torbjørn Digernes er kandidat for en ny rektorperiode. Digernes lanserer et "medbestemmelsessystem" for å bedre på inntrykket av en topptung og udemokratisk ledelse.

Søknadsfristen for rektorstillingen gikk ut sist torsdag. Digernes innrømmer at det ikke har vært noen automatikk i at han skulle søke en ny åremålstilling. Han har ikke villet uttale seg om sin søkerstatus før etter at den formelle fristen gikk ut.

NYTILSATT REKTOR: Torbjørn Digernes ved immatrikuleringen 18. august 2005 taler til publikum på plena mellom Gamle Kjemi og Hovedbygningen, Gløshaugen. Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard
- Svare på forventningene i organisasjonen
Digernes medgir at han har vært "i tenkeboksen en stund".

Hva avgjorde saken?

- Jeg synes NTNU er inne i en meget spennende utvikling som jeg gjerne vil følge videre, hvis jeg får tilliten. Samtidig er det mange utfordringer i tiden framover: Naturligvis gjelder det å få på plass en modell for styring og ledelse som faktisk svarer til forventningene i organisasjonen. Samtidig skjer det store ting eksternt: Konkurransebildet endrer seg både nasjonalt og internasjonalt. NTNU må engasjere seg i den alliansebyggingsprosessen som nå er i gang som følge av Stjernø-utvalget. Vi har betydelige muligheter til å utvikle vår forskning.

Campus på topp
Du har nylig hatt et møte med Tora Aasland om den videre prosessen for eventuell Campus-utbygging. Hvor står denne saken på prioriteringslisten?

- Campus ligger helt klart på topp. Når departementet gir signaler om at de ønsker å skynde på byggeprosjekter, må NTNU helt klart gripe muligheten.

Hvordan synes du det har gått i din rektorperiode?

- NTNU har helt klart utviklet seg i perioden, både på forskning og utdanning. Det er mange positive resultater å merke seg over hele NTNU. Våre medarbeidere har gjort en stor innsats for å nå disse resultatene. Så kom det i evalueringen av styring og ledelse fram at medbestemmelse og medvirkning må forbedres i organisasjonen. Notatet som er grunnlaget for styrets behandling av styrings- og ledelsesmodell i neste periode er rett rundt hjørnet. Et viktig mål med dette forslaget er å legge til rette for et medbestemmelsessystem som er godt tilpasset kulturen i enhetene.

Utydelig ledelse
Noen har oppfattet deg som utydelig når det gjelder dine definerte mål for NTNU, blant annet om å være "internasjonalt fremragende"?

- Vi hadde en lang diskusjon i rektoratet om akkurat dette spørsmålet så sent som fredag formiddag. [Universitetsavisa snakker med Digernes per telefon imellom møter. Journ. anm.]. Visjonen er blitt tabloidisert for mye. Oppmerksomheten har blitt om nummer på rankinger, som ikke godt nok fanger opp alle de kvaliteter vi mener er viktige, og hvor merkevaren i et veletablert navn betyr mye. Dette har vært på siden av min tenkning. Målet er enkelt samtidig som det er krevende: Å styrke den faglige kvaliteten, slik at vi kan bidra best mulig til utvikling av samfunnet. Fordi kunnskapssamfunnet er inne i en sterk internasjonalisering, er internasjonal synlighet viktig for å kunne bidra godt nasjonalt. Men en prosess med bred medvirkning må gjennomføres for å forankre hva de enkelte fagmiljø ønsker å legge i visjonen, og hvordan den best kan kommuniseres.

Bedre kommunikasjon
For å forbedre tydeligheten i kommunikasjonen, hva vil du gjøre om du får fire nye år?

- Vi må systematisere kommunikasjon og medvirkning utover de formelle styrings- og ledelsesorganene. Her må det også være stor frihet for de enkelte fagmiljøene til å velge kommunikasjons- og medvirkningsmåter som passer hos dem. Så må vi sikre at de virker etter intensjonen. Fra sentralledelsen ser jeg flere mulige virkemidler. Noen eksempler kan være møteplasser som allmøter på fakultetene med rektoratet, mer bruk av komiteer som gir innspill, og bedre tilgang på nettet av sakspapirer og vedtak.

Flere kandidater
Universitetsavisa vil komme tilbake med lignende intervjuer av andre kandidater til rektorstillingen så snart det foreligger en søkerliste.

Av:Tor H. Monsen