MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYRING OG LEDELSE
Hva mener instituttlederne om valgt eller ansatt ledelse? (2.12.08, 15:03)

Valgt eller ansatt ledelse ved NTNU? Universitetsavisa har spurt instituttlederne. Når det gjelder rektor og dekan, er de delt på midten. Hvorvidt de selv skal være valgt eller ansatt, deler de seg i et flertall og et mindretall.

FAKTA

Sitater fra svarene

"Valgt ledelse ser jeg som mest demokratisk, men det er ikke dermed sagt at jobben blir gjort bedre av den grunn."

"Det viktige nå er faktisk å bestemme en struktur fra vår toppledelse, slik at vi på instituttnivået kan sette i gang de nødvendige prosesser"

"Den siste tids diskusjoner i Universitetsavisa viser tydelig at engasjementet og frustrasjonen blant de vitenskapelige ansatte er stor, og at det mest sannsynlig vil bli stor oppslutning om valg av for eksempel dekaner hvis det åpnes for dette."

"Det er vanskeligere å stille krav til en valgt ledelse"

"Vi har større langmodighet med valgte ledere, bl.a. fordi vi selv er delansvarlige. Perioden vi er inne i, viser at ansatte ledere på nivå 1 og 2 ikke har gitt merkbare forbedringer, heller tvert om. At de fleste ansatte ledere selv er positive til ordningen burde ikke overaske"

"Så mye fokus på ledelse er et et sidespor og et hinder til faglig fremgang"

"Universitet er en organisasjon der den høyeste kompetanse ligger på det laveste nivå"

"Lederen bør være en fremragende forsker"

"Om leder er valgt eller ansatt har i praksis lite med demokrati å gjøre"

”Synes du NTNU bør ha valgt eller ansatt leder på de ulike nivåene?” Dette var det første av fire spørsmål Universitetsavisa stilte NTNUs 53 instituttledere i en spørreundersøkelse. Man fikk anledning til å krysse av for ”valgt” og ”ansatt for hvert av de tre ledelsesnivåene – rektor, dekan og instituttleder.

Spørsmålene ble sendt ut fredag. Mandag ettermiddag hadde 33 svart på spørsmålene.

Svarene viser at når det gjelder rektor og dekan, var respondentene delt nøyaktig på midten, med 16 på hver side og 1 ”vet ikke”.

Når det gjelder dem selv, mener 17 at de bør være valgt, mens 12 går for ansatt instituttleder og 4 svarte enten at de ikke hadde bestemt seg eller ikke ønsket å svare.

Valgt/ansatt dekan ikke viktig
I spørsmål to og tre spurte vi om de ønsket valgt eller ansatt instituttleder under to ulike forutsetninger:

Om dagens system hvor både rektor og dekan er ansatt (spørsmål to), og om NTNUs styre velger å kombinere ansatt rektor med valgt dekan (spørsmål tre).

Svarfordelingen viser at hvorvidt Styret går for valgt eller ansatt dekan i framtida, ikke har nevneverdig betydning. Ved ansatt dekan går 18 for valgt instituttleder, ved valgt dekan øker antallet til 19.

Valgt ledelse mest demokratisk
Vi spurte også om hvilken ledelsesmodell ved NTNU instituttlederne oppfatter som mest demokratisk. Her var flertallet klart – 20 svarte ”valgt ledelse” mens 5 falt på ansatt.

Her er det verd å merke seg at 8 ga svar som kan samles under merkelappen ”valgt ledelse er nok mest demokratisk, men demokrati er mindre viktig/irrelevant.”

Spørsmålene
1. Synes du NTNUbør ha valg eller ansatt leder på de ulike nivåene:
Rektor 16 (valgt) 16 (ansatt) 1 (vet ikke)
Dekan 16 (valgt) 16 (ansatt) 1 (vet ikke)
Inst.l. 17 (valgt) 12 (ansatt) 4 (vet ikke)

2. Gitt at dagens system, hvor både rektor og dekan er ansatt, føres videre: Ønsker du at instituttstyrer skal være ansatt eller valgt?
18 (valgt) 11 (ansatt) 4 (ubestemt)

3. NTNUs styre har besluttet at rektor skal være ansatt for framtida, men er åpen for at dekan skal gå fra å være ansatt som i dag til å bli valgt. Dersom styret beslutter å gå for valgt dekan (sammen med ansatt rektor): Ønsker du at instituttstyrer skal være ansatt eller valgt?
19 (valgt) 10 (ansatt) 4 (ubestemt)

4. Hvilken ledelsesmodell ved NTNU - uansett nivå - er, etter din oppfatning, mest demokratisk: Valgt ledelse eller ansatt ledelse?
20 (valgt) 5 (ansatt) 8 (irrelevant)

Av Tore Oksholen