MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Vegard Austmo, Torun Hegre, Una M Halvorsen: Åpent brev til NTNUs Styre (4.12.08, 14:03)

På NTNUs styremøte torsdag 4. desember, skal saken om organisering og styring av Eksperter i team (EiT) ved NTNU opp og avgjøres. Et år på etterskudd. Eksperter i Team var i utgangspunktet et svar på et uttrykt behov i sivilingeniørutdanningen, og ble i starten styrt med hard hånd av Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning (FUS). Da det ble vedtatt at emnet skulle gjelde for alle studenter ved NTNU, førte dette til en naturlig overføring av ansvaret FUS til Utdanningsutvalget som består av samtlige prodekaner for utdanning, leder for FUS, leder for Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL), to studenter og prorektor for utdanning og læringsmiljø. Misnøyen rundt emnet økte betraktelig ved utvidelsen og styreansvaret ble ikke godt nok forankret i Utdanningsutvalget. Dette har ført til at når emnet nå har vært oppe til grundig evaluering splittes Utdanningsutvalget. Og praktiske grep, som foreslått i evalueringsrapporten, som kan gjøre emnet mer håndterlig og relevant for et større flertall av studentene, kan oppleves som motarbeidet og trenert av ulike parter i Utdanningsutvalget.

Evalueringsutvalget var oppmerksomme på denne problemstillingen da de la frem sin rapport. Der trekkes det nemlig frem at styringen av EiT bør legges til en egen, tverrfaglig sammensatt styringsgruppe som rapporterer til Utdanningsutvalget:

”Utvalget foreslår at EiT bør ha en styringsgruppe med representanter for landsbyledere og studenter:

• Prorektor for læring og studiekvalitet • 3 landsbyledere (med representanter både for profesjonsstudiene og de frie studiene) • 1 vitenskapelig ansatt med gruppeprosessfaglig kompetanse • 2 studenter (med representanter både for profesjonsstudiene og de frie studiene) • 2 eksterne representanter Leder av EiT skal være styringsgruppas sekretær (uten stemmerett i utvalget). Styringsgruppa må være underlagt Utdanningsutvalget.”

I tilrådningen til Styret skriver Rektor at Rektor skal være EiTs styre, og at det skal opprettes et arbeidsutvalg som kan være en ressursgruppe i saker som angår EiT, sammensatt etter Rektors ønske. Dette er vi sterkt uenig i. At det tilrådes å ikke tillegge Utdanningsutvalget noe som helst ansvar i forhold til EiT er for så vidt forståelig, i og med at Utdanningsutvalget fortsatt har til gode å vise at de kan ta ansvar i saken. Bakgrunnen for at man valgte akkurat denne modellen i evalueringsrapporten, var for å få et mest mulig representativt utvalg som kan lede emnet til det kvalitetsnivået det fortjener. I tillegg var det et viktig moment at NTNUs styringsmodell ikke skulle utvides med enda et ”løsthengende utvalg”, derfor var det viktig at styringsgruppa ble underlagt Utdanningsutvalget.

Vi håper at Styret ved NTNU kan ta studentenes innspill og engasjement for EiT på alvor, og gi EiT den styringsformen emnet fortjener og trenger for å realisere eget potensiale og bli det reklameskiltet for studietilbudene ved NTNU som vi ønsker.

Vegard Austmo, Studentmedlem av Utdanningsutvalget 08/09

Torun Hegre, Studentmedlem av Utdanningsutvalget 07/08

Una M. Halvorsen, Studentmedlem av Utdanningsutvalget 06/07 Medlem av Styringsgruppen for evaluering av EiT våren 2007

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv