MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 4. DESEMBER 2008
Uklarhet og misforståelser om Eksperter i Team (5.12.08, 12:24)

Det hersket stor forvirring blant flere styremedlemmer om hva som egentlig var problemet med Eksperter i Team (EiT).

I dag er EiT en særordning, hvor Utdanningsutvalget er EiTs styre. Rektors forslag innebar å ”normalisere” kommandolinjen.

HVA ER PROBLEMET? Ådne Cappelen synes det var rart at EiT-saken kom opp for Styret, og mente grepene burde tas der de oppstod. Arkivfoto: Kenneth Stoltz/NTNU Info
Rektoratet fremmet torsdag en tilråding om at Styret ved NTNU også blir styre for EiT. Men at Rektor gis fullmakt til å opptre på Styrets vegne i den daglige gjøren og laden.

Utdanningsutvalget skal i praksis erstattes av en arbeidsgruppe satt sammen etter Rektors ønske som skal være en ressursgruppe for det faglige arbeidet.

Protestbrev
Studenter representert i Utdanningsutvalget har reagert på styretilrådingen ved å sende et åpent brev til Styret ved NTNU. Brevskriverne protesterer mot at Rektor – etter deres mening - i praksis blir EiTs styre.

Styremedlemmer tolket problemet som at studenter og ansatte blir fratatt innflytelse. Prorektor Julie Feilberg mente dette berodde på en misforståelse. Et bredt sammensatt arbeidsutvalg skal ha en viktig rolle for EiT, gjennom ”å støtte fagligheten”.

Hvorfor blir myndigheten flyttet ut av Utdanningsutvalget, lurte flere styremedlemmer på.

Utdanningsutvalget har hatt problemer med beslutningsevnen, mente Digernes. Feilberg utdypet: uenighet om fritaksreglene; om ordningen skal være obligatorisk eller valgfri; om hvordan man kan gjøre ordningen mer attraktiv. Disse spørsmålene klarer ikke Utdanningsutvalget å enes om.

- Rektor trenger myndighet til å skjære igjennom, sa Feilberg.

EiT en suksess
Samtidig har NIFU-STEP evaluert EiT og mener at ordningen ikke bare er en god idé, men også langt på vei har lykkes i å nå sine mål, ifølge styrenotatet.

Diskusjonen i styret kunne tyde på at det rådet en viss forvirring om dette var en ren organisatorisk endring, eller om det ble gjort organisasjonsgrep for å redde et haltende studietilbud. Ekstern representant Ådne Cappelen brøt igjennom med en viss oppklaring:

- Som utenforstående er det vanskelig å forstå dette som noe stort problem. En ekstern evaluering har selv kalt EiT en stor suksess. Det virker rart at Styret skal inn i denne saksbehandlingen i det hele tatt. Hvis de ansvarlige organene ikke makter arbeidspresset, bør det løses ved organet. Jeg synes også dette er skummelt for rektors arbeidssituasjon. Det kan ikke være sånn at bare folk krangler nok, så blir det rektor som må overta. Slik kan vi ikke ha det, sa han.

Svein Lorentzen foreslo et kompromiss, som gav Rektor fullmaktene han ba om, samtidig som Utdanningsutvalgets rolle ble formelt ivaretatt:

1. Styret delegerer til Rektor å vedta organisering og emnebeskrivelse med læringsmål for EiT, foreslå budsjett og forvalte de fritaksregler som ikke er lagt til fakultetene.

2. Styret forutsetter at Rektors mandat fortsatt vil bli ivaretatt gjennom NTNUs sentrale utdanningsutvalg, eventuelt støttet av en ressursgruppe oppnevnt av Rektor, som rapporterer til Rektor gjennom utdanningsutvalget.

Hvordan disse formuleringene skal omsettes i det praktiske arbeidet, er en annen sak.

Av:Tor H. Monsen