MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bitter strid om veilederskifte (8.12.08, 09:59)

En bitter strid rundt et veilederskifte raser ved NTNU. Beskyldninger om forskningsjuks, manglende kompetanse, diktatoriske avgjørelser fra en dekan og tyveri av et doktorgradsprosjekt er blant ingrediensene.

TYVERI OG TERMINERING: Korrespondansen Universitetsavisa har fått tilgang til, forteller om beskyldninger om tyveri av prosjekt, ønske om å terminere en stipendiats doktorløp og om en dekan som overprøver veiledere og institutt. Avisen vil følge opp denne saken i dagene fremover. Foto: Istockphoto, Robert Kohlhuber
Krangelen foregår mellom to veilederteam med svært ulike oppfatninger av en ph.d.-stipendiats skikkethet til å gjennomføre oppdraget sitt. Andre aktører er en instituttleder, en dekan, Rektor og en forskningsetisk komité.

Bekymringsmelding
Det hele startet i februar i år, da to veiledere for en ph.d.-kandidat sendte en bekymringsmelding til fakultetet sitt om en ph.d.-stipendiat de mente var faglig uskikket til å gjennomføre doktorgradsløpet sitt. Brevet ble ifølge de to ikke besvart.

I mars sendte så de to et brev til sin instituttleder hvor de ba om terminering av doktorgradsløpet. Ifølge de to hadde ikke kandidaten vist den nødvendige teoretiske og metodiske forståelsen for prosjektet vedkommende skulle jobbe med, og man hadde ikke klart å jobbe seg frem til en tilfredsstillende prosjektskisse. Veilederne mente dette skyldtes kandidaten. I brevet viste de også til en – etter eget utsagn – uavhengig vurdering fra en annen forsker, som også sa seg enig i denne konklusjonen. De to mente også at stipendiaten ikke var i stand til å referere vitenskapelig, men brukte klipp-og-lim-metoden.

”Vi kan derfor ikke forsvare at […] gjennomfører dette prosjektet og anbefaler at […]s PhD-løp avsluttes,” konkluderer de to i brevet til instituttlederen.

Grove beskyldninger
De to veilederne fikk støtte fra instituttlederen. Men i mellomtiden hadde stipendiaten fått kontakt med nye veiledere, tilhørende et annet institutt. Fakultetets dekan hadde også godkjent det nye veilederparet. Dette falt ikke i god jord hos de tidligere veilederne, som blant annet skriver følgende om de nye veilederne i et brev til en forskningsetisk komité:

”Ingen av disse har dokumentert kompetanse på fagområdet og ingen av dem har vært i kontakt med oss. Ettersom alle de tre opprinnelige veilederne nå er løst fra veiledningsjobben, innebærer dette at […] nå ikke har noen veiledere med kompetanse på det aktuelle fagområdet.”

De tidligere veilederne sier også at de har fått opplyst at stipendiaten er i gang med feltarbeidet uten at formell godkjenning foreligger, og påpeker nok en gang det de mener er manglende kompetanse hos stipendiaten:

”Vi vil derfor gjøre […] oppmerksom på at vi som fagpersoner altså mener […] både faglig og forskningsetisk er uegnet til å gjennomføre et slikt prosjekt.”

Og det er i dette brevet, datert august i år, at beskyldningene om tyveri kommer frem:

”I tillegg betrakter vi det som direkte tyveri at Dekanus har valgt å la [...] ta med seg vårt prosjekt til et annet institutt med andre veiledere. Vi har påklaget dette til Rektoratet ved NTNU.”

Kopi av brevet ble sendt til tre involverte institutter, samtidig som de to bekjentgjør at de stiller seg til disposisjon for komiteen for å utdype bekymringen.

Nye veiledere kommer på banen
Noen dager senere kom stipendiatens nye veiledere på banen, etter, som de skriver, ”å ha hørt rykter om at et brev har blitt sendt til [komiteen] i den hensikt å intervenere i den etiske vurderingen av et prosjekt vi har sendt inn”.

De to nye veilederne skriver at de har registrert en rekke unøyaktigheter, tvilsomme perspektiver og påstander som grenser mot ærekrenking i brevet fra de to første veilederne.

Og i deres fremstilling fremstår saken ganske annerledes. På punktet om manglende faglig forståelse fra stipendiatens side, mener de nye veilederne at problemet tvert imot ligger hos de tidligere veilederne: Det er de som ikke har forstått innholdet i den teorien de selv har foreslått:

”[Stipendiaten] har blitt forledet av sine tidligere veiledere til å anse seg selv som å ha problemer med å forstå det teoretiske grunnlaget for prosjektet sitt, en påstand de gjentar i brevet sitt. De nye veilederne […], ser derimot ikke dette som en svakhet hos [stipendiaten], men som en svakhet hos de tidligere veilederne selv.”

De to går så mer detaljert inn på hvordan de to tidligere veilederne har foreslått to teoretiske grunnlag som ikke lar seg kombinere. De mener at stipendiaten har hatt god progresjon i arbeidet med prosjektet. De mener også at de selv har blitt utsatt for fornærmende og urettmessig omtale fra de tidligere veiledernes side, samt at kandidaten er godt kvalifisert til å utføre studien.

Påstanden om slett sitatpraksis mener de to nye veilederne er en ”alvorlig anklage” som ikke uten videre bør kastes ut, men henvises til NTNUs egne prosedyrer for vurdering av forskningsjuks.

De nye veilederne mener også at den såkalte uavhengige vurderingen de to tidligere veilederne bestilte fra en tredjeperson, ikke kan kalles nøytral: ”Vi ville ikke bruke begrepet 'nøytral' for å beskrive en mening som er innhentet av en part i en konflikt. Vi har heller ikke sett noen skriftlig rapport om denne meningen vi kan svare på. Vi har kun [de tidligere veiledernes] egen påstand om hva denne personen har sagt i samtale med dem.”

Mange runder
Mellom linjene ligger det en klar fagkamp. De tidligere veilederne fremhever blant annet i et brev til den forskningsetiske komiteen dekanens fagbakgrunn på en måte som levner liten tvil om at de mener vedkommende ikke er kompetent til å ta den faglige beslutningen om å overføre prosjektet til andre veiledere.

I september godkjente den forskningsetiske komiteen prosjektet, med noen merknader.

Universitetsavisa sitter på en stor mengde korrespondanse i saken, som viser at den har gått mange runder frem og tilbake mellom de ulike aktører. 22. september ble saken offisielt avsluttet fra NTNUs side, ved et brev fra Rektor. Her slås det fast at den aktuelle ph.d.-stipendiaten skal få fullføre arbeidet med avhandlingen under de nye veilederne, som er tilknyttet et annet institutt. De tidligere veilederne er dermed ”fritatt fra veilederansvaret og formelt sett ikke lenger part i saken”.

De tidligere veilederne har på sin side fortsatt å forfølge saken med klager både til rektor og til den forskningsetiske komiteen, fakultetet og en rekke andre instanser.

Striden skal også ha blitt tatt opp i NTNUs styre, etter hva Universitetsavisa erfarer.

Den inneholder så mange prinsipielle dimensjoner at Universitetsavisa i dagene fremover vil belyse noe av problematikken i flere saker.

Av: Audhild Skoglund

LES OGSÅ:

Hvem eier et forskningsprosjekt?