MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VEILEDERSTRIDEN
Uryddig av fakultetet, mener Forskerforbundet (9.12.08, 14:16)

Forskerforbundet ved NTNU mener den ansvarlige dekanen i den aktuelle veilederstriden burde ha tatt grep for å løse konflikten mellom veilederne.

FORSKERFORBUNDET, her representert ved Svein Kristiansen, mener fakultetet har opptrådt uryddig i den såkalte veilederstriden. Foto: Arne Asphjell/NTNU Info
Universitetsavisa har satt fokus på en bitter konflikt om eiendomsrett til prosjekter og personlig-faglige konflikter ved NTNU (se boks). Forskerforbundet har medlemmer blant begge veilederlagene, og har vært involvert tidligere i konflikten. Fagforeningen ved NTNU er kritisk til hvordan lederskapet ved det ansvarlige fakultetet er blitt utført.

Fakultetet overprøvet instituttet
En av konfliktlinjene går på stipendiatens skikkethet for doktorgradsløpet. De opprinnelige veilederne anbefalte en såkalt tvungen avslutning. Instituttet støttet anbefalingen, og sendte en innstilling til fakultetet, som har det siste ordet:

- Det er noe spesielt at dekanen i dette tilfellet overprøver både professorene og sitt eget institutts innstilling i saken. Vi som fagforening kan ikke blande oss bort i spørsmålet om bytte av veiledere, dette er en sjefsavgjørelse som ligger under dekanens mandat. Vi synes imidlertid at i en sak med en slikt konfliktnivå, bør en dekan ta grep for å løse konflikten. Saken har vedvart i trekvart år. Det er ikke bra, sier leder av Forskerforbundet ved NTNU, Svein Kristiansen.

FAKTA

SAKEN: I februar sendte to veiledere ved NTNU en bekymringsmelding til fakultetet om en ph.d.-stipendiat. I mars ba de om terminering av doktorgradsløpet. Dekanen ved fakultetet grep inn og overførte prosjektet til to nye veiledere ved et annet institutt. De to tidligere veilederne har siden kjempet for å få stanset prosjektet, og om eierskap til det. Rektor har slått fast at overføringen av prosjektet til et annet institutt var riktig etter NTNUs reglement, men striden raser fortsatt.

 • Hvem eier et forskningsprosjekt?
 • Bitter strid om veilederskifte

 • Problematisk opphavsrett
  Spørsmålet om eiendomsrett og opphavsrett er også problematisk, mener fagforeningen. De er ikke sikre på om dekanen har klarlagt denne problemstillingen.

  - Det må oppleves som rimelig provoserende at nye veiledere tar over et prosjekt som en selv har lagt ned mye arbeid i. Nå har sannsynligvis de nye veilederne bearbeidet prosjektets faglige innhold noe, sier Svein Kristiansen.

  Forskerforbundet ved NTNU kjenner ikke til lignende saker som har skapt presedens. Blant annet omfatter saken uenighet om spørsmål knyttet til opphavsrett for ikke-publisert materiale, som ideer, prosjektskisser, søknader og utviklet metode.

  Hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen knytter saken til NTNUs arbeid for å lage en avtale for universitetet og vitenskapelig ansatte som regulerer eiendoms- og opphavsretten til intellectual property - eller IP-politikk. Et forslag ble diskutert i Styret, men sendt tilbake til administrasjonen. Forslaget gikk langt i å definere ethvert resultat av nedlagt arbeidstid som NTNUs eiendom. Forskerforbundet reagerte på hva de kalte en støvsugerkontrakt. Han ser denne konflikten i samme lys, hvor interne ideer og prosjekter overdras nye "forvaltere" på vegne av NTNU.

  Antonsen og Kristiansen har medlemmer i begge veilederlagene. De vil ikke gå i detaljene i den aktuelle saken.

  Av:Tor H. Monsen