MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VEILEDERSTRIDEN
Veilederstriden havner på styrebordet (11.12.08, 09:49)

An-Magritt Jensen: - Prosjektet er tatt ut av hendene deres. Styremedlemmet reagerer på at den ene parten ikke ser ut til å ha blitt hørt i tilstrekkelig grad.

OPP I STYRET:An-Magritt Jensen vil ha en orientering om varslerstriden i Styret. Foto: Arne Asphjell/NTNU Info
Universitetsavisa skrev nylig om den bitre konflikten mellom en stipendiat og dennes veilederne. Saken har fortløpende trukket inn flere parter, og havnet til slutt på Rektors bord. Senere har også veilederne kontaktet juridisk ekspertise utenfor universitetet.

Styremedlem An-Magritt Jensen ba om en styrediskusjon på saken i oktober. Etter det Universitetsavisa erfarer, ble det orientert om saken i desembermøtet. Saken var imidlertid unntatt offentlighet, og møtet var lukket.

Har de blitt hørt?
”Det jeg har reagert mest på i denne saken er at det ser ut til at prosjektansvarlige ikke har fått muligheter for å legge fram sin sak for de relevante instanser inklusiv de nye veiledere. Prosjektet ser ut til å være tatt ut av hendene deres uten at de har fått mulighet til å dokumentere sine innvendinger mot kandidaten”, skriver hun i en e-post fra utlandet til Universitetsavisa.

Bekymringsmelding
Stipendiatens egne veiledere sendte en såkalt bekymringsmelding - mistanke om uredelig forskning - til fakultetet i sin redegjørelse for stipendiatens skikkethet. Jensen kan ikke se at denne er blitt fulgt opp av fakultetet. Dekanen bekrefter dette. Årsaken skal i følge dekanen være manglende dokumentasjon på uredelighet.

- Vi kan ikke se at det foreligger forskningsjuks i saken, sier dekanen.

FAKTA

SAKEN: I februar sendte to veiledere ved NTNU en bekymringsmelding til fakultetet om en ph.d.-stipendiat. I mars ba de om terminering av doktorgradsløpet. Dekanen ved fakultetet grep inn og overførte prosjektet til to nye veiledere ved et annet institutt. De to tidligere veilederne har siden kjempet for å få stanset prosjektet, og om eierskap til det. Rektor har slått fast at overføringen av prosjektet til et annet institutt var riktig etter NTNUs reglement, men striden raser fortsatt.

 • Hvem eier et forskningsprosjekt?
 • Bitter strid om veilederskifte
 • DION: Kjenner til lignende saker
 • Uryddig av fakultetet, mener Forskerforbundet

 • - Urovekkende
  Jensen synes det er urovekkende hvis systemer for slike faglige varslinger ikke er på plass ved NTNU.

  De nasjonale forskningsetiske komiteer har formulert etiske retningslinjer. Rektoratet ved NTNU diskuterte for litt over et år siden hvordan retningslinjene skal forstås og hvordan de bør implementeres ved universitetet. Saken gikk siden ut til høring på de enkelte fakultetene.

  - Vi ønsker å bygge videre på arbeidet fra Forskningsetiske komiteer for å styrke og sikre en forskningsetisk bevissthet ved NTNU, sa prorektor for forskning, Astrid Lægreid til Universitetsavisa i oktober i fjor.

  Skal gjennomgå rutiner
  Jensen ønsker også eierskap til prosjekter opp til prinsipiell diskusjon i Styret.

  Rektor Digernes skriver i sitt svar til de tidligere veilederne at han har konsultert fakultetet i saken for å sikre seg at ting er gjort i henhold til eksisterende regelverk. Han stiller seg bak dekanens avgjørelse om bytte av veiledere. Men han har også oppfordret fakultetet til å gjennomgå sine rutiner når det gjelder skriftlige avtaler mellom veiledere og stipendiater.

  NTNU har to egne jurister i sentraladministrasjonen. De vil ikke uttale seg om de juridiske sidene av saken – heller ikke på generelt grunnlag.

  Av:Tor H. Monsen