MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Quiz i undervisningen slår an (18.12.08, 19:09)

Interaktive forelesninger: Bruk av ny IT ved Psykologisk institutt hindrer studentene fra å duppe av under forelesningene.

IKKE STUDENTDEMOKRATIET: Det er ikke en avstemning, men avgivelse av svar på forelesers spørsmål, problemstilling, eller andre ting faglærer ønsker studentenes innspill på. Foto: OPAL-prosjektet
Hva gjør man med store studentklasser i svære auditorier hvor en brøkdel av studentene er aktive spørsmålsstillere, mens flertallet sitter passive og gjør forelesningsnotater i samfulle førtifem minutter?

- Mange studenter forlater i praksis auditoriet uten å være sikker på om de har forstått en døyt av hva som er blitt sagt, sier Gabrielle Hansen.

Hun har levert en blodfersk masteroppgave som har evaluert bruken av et ”quiz-verktøy” som omgjør studentene fra passive til aktive deltakere i auditoriet.

Quiz-verktøyet
Studentresponssystemet er en informasjonsteknologi som gir forelesere mulighet til å stille spørsmål eller presentere problemstillinger, hvorpå studenten – gjennom fjernkontroller – gir tilbakemeldinger. Resultatene samles, analyseres og presenteres kjapt på lysark foran hele klassen.

- Det handler om å gi studentene mulighet til å være noe annet enn passive deltakere i store klasser, sier Gabrielle Hansen.

Klikk, så får du svar
Studentene liker å klikke: Engasjementet blant studentene har økt, de er blitt mer oppmerksomme i auditoriet, og mer interessert i fagstoffet.

Studentene synes det er svært spennende å bli ”quizzet” i fagstoffet. De blir også mer interessert i gruppearbeid. Til sammen påvirker dette læringseffekten på en positiv måte, viser evalueringen i form av Hansens masteroppgave.

GABRIELLE HANSEN: Her i auditorium D10 på Dragvoll - et av NTNUs svære forelesningslokaler som kan få enhver til å duppe av om forelesningen blir for enveis. Foto: Tor H. Monsen.
- Mange studenter på store fag kan gå uten en eneste tilbakemelding, fra de møter til sin første forelesning og frem til de går opp til eksamen, sier Gabrielle Hansen.

Oppgaven hennes konkluderer med at ved å unngå forelesers enetale i en hel akademisk time, bidrar de interaktive pausene til refleksjon og fordøying av fagstoffet. Studentene får muligheten til å teste seg i oppdelte bolker av pensum. Klikkene deres gir umiddelbart svar på om de er på et faglig villspor eller på stø kurs mot eksamen.

Idé fra USA
Psykologisk institutt har vært prøvekanin for studentresponssystemet. Dette er et av de første fullskalasystemene som er utprøvd i Norge.

Førsteamanuensis Dag Yngve Jacobsen tok med seg ideen om et slikt system etter å ha erfart det under et forskningsopphold i Santa Barbara i foregangslandet USA. Der er denne typen interaktivitet i undervisningen mye brukt, og godt dokumentert i studier.

Jacobsen ønsket å få undersøkt om systemet fungerte like godt i en norsk setting. Som veileder for Gabrielle Hansen ga han henne den praktiske jobben med å gjennomføre evalueringen i form av en masteroppgave.

Hovedfunnene er i samsvar med andre internasjonale studier, ifølge Hansen.

Kan rulles ut over hele NTNU
Innføring av ny informasjonsteknologi i læringsmiljøet er ikke uproblematisk. Studentene må oppleve en umiddelbar og direkte nytteverdi allerede ved innføringen. Mislykkede tilbud om interaktivitet medfører at studenter unnlater å involvere seg, mener Hansen. Hennes kvalitative undersøkelse tyder på at studentene ved Psykologi har latt seg involvere.

Jacobsen opplyser at systemet sannsynligvis kommer til å bli rullet ut over flere emner på instituttet. NTNU står som kjøper av systemet, og har også mulighet til å benytte det på andre enheter.

Av:Tor H. Monsen