MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UNIVERSITETSAVISA MENER
Universitetsavisa takker den som takkes bør (5.1.09, 08:01)

LEDER: Universitetsavisa har vært gjennom store endringer det siste året. Noe har vi tapt, noe har vi vunnet, men i årstidens ånd ser vi det på sin plass å oppsummere 2008 og takke den som takkes bør.

2008 var et spennende år for Universitetsavisa. Vi ble skilt fra Informasjonsavdelingen, fikk redaksjonell uavhengighet, flyttet, fikk ny redaksjon og ny redaktør. Og ikke minst – vi måtte definere en ny rolle og forsøke å finne ut hva slags avis vi ønsker å være. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det har vært en humpete og krevende vei å gå.

Redaktørskiftet skjedde i mai, og dessverre ble det aldri til at vi skrev noe spesielt om det da. Jeg vil derfor nå på vegne av UA-redaksjonen få lov til å takke Kenneth Stoltz. Han fikk den ikke helt enkle oppgaven å være fungerende redaktør i den krevende mellomperioden fra vedtaket om redaktørplakat ble fattet i november 2007, til jeg kunne begynne i jobben. Det var en oppgave han utførte med stort journalistisk engasjement og utpreget sans for diplomati. Han er også dypt savnet av redaksjonen for sitt positive sosiale bidrag i hverdagen. Stoltz rapporterte hyppig fra NTNUs opp- og nedturer på all verdens universitetsrankinger, og fikk talende nok sommerjobb for NTNU med å utrede dette feltet da han sluttet som redaktør. I dag er han å finne som informasjonsrådgiver ved Faktultet for arkitektur og billedkunst.

En av avisens fremste skribenter – og tidligere redaktør – Arne Asphjell, takket også av på omtrent samme tid. Asphjell har preget spaltene siden Universitetsavisa var en ren papiravis, og vi vil for alltid savne hans brede kunnskaper og kontaktflate. Og ikke minst vil vi savne hans nokså spesielle interesse for tester, hvor alt fra Dragvolls nye urinaler til årets julebrus har blitt saklig og praktisk undersøkt. Asphjell er også en av de svært få sivilingeniørene noensinne som har jobbet som skrivende journalist for NTNU. Han er i dag pensjonert fra NTNU, men aktiv som eltaxikjører, så den som ønsker en mer miljøvennlig taxitur og en hyggelig samtale om jukebokser og 50-tallsrock, bør kjenne sin besøkelsestid ved neste bestilling av drosje fra Trønder-Taxi.

Frem til sommeren satt Universitetsavisa fremdeles sammen med Infoavdelingen, og det var uklare og overlappende roller for avisens medarbeidere. Det tok også lang tid å få på plass praktiske skiller som økonomi og en organisatorisk plassering i NTNU-systemet. Først i juli var kontraktene til journalistene, Tor H. Monsen og Tore Oksholen, på plass, og i august ble den nye redaksjonen for første gang samlokalisert i nokså kummerlige, midlertidige lokaler. Rundt denne tiden ble vi også fratatt tilgangen til det interne arkiv- og saksbehandlingssystemet ePhorte, som redaksjonen tidligere hyppig hadde benyttet for å orientere seg om det som foregår ved NTNU. Det betyr at vi i dag er avhengige av tips for å få vite om korrespondanse til og fra NTNU og en rekke andre saker som vi tidligere hadde direkte tilgang til.

Fra 1. september fikk vi fullmakter til å disponere egne penger, som vi hadde vært uten siden redaktørskiftet. Og i månedsskiftet oktober/november flyttet vi inn i nye og romslige lokaler i Infobygget ved siden av Hovedbygningen på Gløshaugen, etter en nervepirrende periode før bygget ble friskmeldt for muggsopp.

Universitetsavisas nye redaksjonsråd kom også i gang fra høsten av. Allerede under det første møtet fikk de forelagt en vanskelig sak NTNU-ledelsen som utgiver ønsket å få en vurdering av. Redaksjonsrådet har i mange år vært en hvilende instans i forhold til Universitetsavisa, men dagens råd har avholdt tre møter i høst og forfattet en rapport til styret som er planlagt lagt frem i februar-møtet. Vi vil takke for innsatsen så langt, som er gjort med stort engasjement, til tross for uklare instrukser.

Vi vil også takke utgiver, NTNU, som har gitt oss rom - både fysisk og redaksjonelt - til å operere uavhengig, selv når vi har beveget oss i retninger ikke alle har ønsket at vi skulle gjøre.

Mange vil savne både journalister som har forsvunnet ut, og et trangere frilansbudsjett ga mot slutten av fjoråret færre ulike journalistiske stemmer. Det siste håper vi retter seg nå fra nyåret når et nytt budsjett foreligger. Foreløpig er vi ikke helt kjent med de økonomiske rammene for 2009, så vi beveger oss nok en gang inn i ukjent farvann. Det er allikevel innlysende at en avis trenger et visst økonomisk handlingsrom for å kunne oppfylle sin rolle som kritisk samfunnsaktør. Vi har også fått en adskillig dyrere driftssituasjon som egen enhet. Kanskje er det prisen å betale for uavhengighet, men vi håper allikevel vi slipper å bli rammet av store kutt som følge av fristillingsvedtaket.

Leserbrevaktiviteten tok seg kraftig opp de siste månedene av 2008, noe som tyder på at Universitetsavisa i hvert fall ikke har blitt mindre relevant for NTNUs befolkning. Også stemmer utenfra bidrar her, hvilket viser at Universitetsavisa ikke er å regne som en ren intern bedriftsavis.

Fra slutten av november innførte vi ledere hver mandag og redaksjonelle kommentarer, noe som i seg selv viser en bevegelse mot normal presse. Ikke minst har vi satset mer på kritisk og undersøkende journalistikk. Lesertallene for 2008 er godt over tilsvarende for 2007, noe vi selvfølgelig gleder oss over.

En redaksjon som lener seg tilbake og sier seg fornøyd med produktet sitt og ikke ser potensial for forbedringer, har tapt. Vi håper vi kan fortsette å utvikle oss og bli en enda mer relevant avis i 2009. Og vi vil takke alle som har fulgt oss gjennom et spennende og omskiftelig 2008, både med innlegg og tips, ris og ros, som intervjuobjekter og som lesere.

Godt nytt år, og takk for det gamle!

Audhild Skoglund
Ansvarlig redaktør