MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Axel Sandaas: Styring og ledelsen, hva nå? (20.1.09, 08:50)

Etter NTNU styrets vedtak i S-sak 86/08 "Styring og ledelse ved fakultet og institutt" synes jeg luften egentlig har gått litt ut av ballongen, eller er det bare meg?...

Kort oppsummert synes jeg etterdønningene primært har vært krangling mellom An-Magritt Jensen og studentene Vegar Lein Ausrød og Sara U. Mjelva i styret. Ellers har jeg det inntrykk at instituttene selv er litt passive i prosessen med å faktisk implementere det styret har vedtatt (ikke en uvanlig holdning i etterkant av styrevedtak synes jeg å merke). Fra mitt egen institutt (Institutt for kunst- og medievitenskap) kunne jeg på Innsida (9.12) lese at de satt på bremsene i hele prosessen i påvente av felles retningslinjer med valgreglement, mandat for styret, prosedyrer, frister og tidsplan. Passende avsluttes Innsida-meldingen fra instituttleder med følgende ord: "Føljetongen fortsetter..."

Grunnen til denne inaktiviteten vil jeg legge utelukkende på et svært så ullent styrevedtak. Og dette gjelder spesielt i forhold til hvordan instituttene skulle styres.

Følgende punkt kan man lese i vedtaket:

2. Instituttledere skal som hovedregel velges. Det gis mulighet for tilsetting av instituttstyrer etter vedtak i fakultetsstyret, etter at det har blitt gjennomført nødvendige medvirkningsprosesser ved det enkelte institutt. I inneværende periode vil dette bli ivaretatt av fakultetsrådet. Rektor gir nærmere regler for disse prosessene.

4. Institutter skal som hovedregel ha styrer. Institutter kan få unntak fra ordningen med styre dersom en uravstemning viser flertall mot en slik ordning. En alternativ medvirkningsordning som har tilslutning blant ansatte, kan i så fall erstatte ordningen med styre. Fakultetsstyret (fakultetsrådet i denne perioden) kan da gi dispensasjon fra regelen, og skal godkjenne den alternative ordningen.

Formuleringer som "etter at det har blitt gjennomført nødvendige medvirkningsprosesser..." eller "En alternativ medvirkningsordning som har tilslutning blant ansatte..." preger vedtaksteksten.

Her har man vanskeligheter med å finne gode måter å sikre medvirking og medbestemmelse blant de ansatte (og studentene)på, og så er man avhengig av nettopp dette for å få på plass en god ordning? Dette virker veldig bakvendt i mitt hodet. Ikke minst må vel denne tilsynelatende tungvinte prosessen oppleves som ekstra tung administrativ oppgave som skal behandles denne våren. Får inderlig håpe at man får fortgang i denne prosessen og gjør den så smidig som overhodet mulig.

Og når man er ferdig med dette, så håper jeg at Rektor får fortgang i punkt 6. i vedtaket som faktisk sier noe om å få på plass reelle tiltak for å bedre medvirkningen her på NTNU.

Den videre debatten i føljetongen "Styring og Ledelse" håper jeg dreier seg om forslag og diskusjon rundt tiltak og løsninger vedrørende medvirkning og medbestemmelse. Har vi ikke alle fått nok av innlegg som kritiserer Rektor/styret/sentral administrasjon uten å faktiske snakke om mulige løsninger på NTNUs problem?

Axel Sandaas
Student

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv