MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KRISEPAKKEN: 120 millioner til CO2-bygg (26.1.09, 11:22)

NTNU får i forbindelse med krisepakken 120 millioner kroner til bygg og laboratorier for CO2-fangst og lagring. Sør-Trøndelag er klar vinner innenfor universitets- og høyskolesektoren.

120 millioner er øremerket for rehabilitering av Kjemiblokk 4 og 5 for det euronettverket for CO2-rensning og behandling – ECCSEL. NTNU får syv nye stipendiatstillinger øremerket MNT-fag. Ytterligere to går til HiST.

Det bevilges også 75 millioner kroner til styrket klimaforskning – en god del av dette skal være rettet mot offshore vindmøller. NTNU har den fremste ekspertisen på dette området.

Sør-Trøndelag får mest innenfor UH-sektoren
NTNUs bevilging for bygg er den klart største enkeltposten på listen fra Kunnskapsdepartementet. Sør-Trøndelag får til sammen 151,1 millioner fra departementet. Til sammenligning får Oslo drøye 126 millioner.

Krisepakken fra regjeringen er på rundt 20 milliarder kroner, av dette går ca 480 millioner til universitets- og høyskolesektoren. Regjeringen foreslå å bygge 321 nye studentboliger i løpet av året - 110 av disse i Trondheim. Totalt for alle institusjoner er det bevilget 57 stipendiatstillinger, i tillegg til 25 millioner kroner gjennom Nærings- og handelsdepartementet for såkalte nærings-phd'er.

Enova - statens redskap for energieffektivisering - er krisevinner med 1,2 milliarder kroner til nye enøk-tiltak. Andre generasjons biodrivstoff - hvor NTNU har en viss forskning - tilgodesees med 50 millioner kroner.

Ønskelisten langt mer omfattende
Som ventet, var nok ønskelisten langt mer omfattende enn man kunne ha grunn til å få innfridd. NTNUS ønsker beløpet seg til 871 millioner kroner. Krisepakken løser ikke Dragvolls prekære arealsituasjon.

Ønskelisten rektor Torbjørn Digernes sendte departementet rett før julaften omfattet følgende syv prosjekter:

 • Dragvoll - nybygg
 • Dragvoll - fasaderehabilitering
 • Dragvoll – renovering/omrokering i eksisterende anlegg
 • Vitenskapsmuseets magasin/Vitensenteret - nybygg
 • ESFRI/ECCSEL – rehabilitering av Kjemiblokk 4, Kjemiblokk 5 og Kjemihallen
 • ESFRI/ECCSEL – Nybygg og rehabilitering av Varmeteknisk laboratorier
 • Solbygget – nybygg, riving og renovering av Metallurgi

  Dragvoll
  Dragvoll har et presserende behov for nye kvadratmeter – både i forhold til ansattes arbeidsforhold og i forhold til en forventet studentøkning i tiden framover. Dragvoll sliter også med store byggtekniske problemer, og NTNU ønsker midler for en storstilt rehabilitering.

  Vitenskapsmuseet
  Riksrevisjonen har tidligere påpekt de svært dårlige magasinforholdene for de vitenskapelige samlingene ved Vitenskapsmuseet. Museet og Vitensenteret har inngått samarbeid om å bygge et nytt Vitensenter bak dagens Vitenskapsmuseum på Kalvskinnet. NTNU ønsker å framskynde disse byggeplanene.

  CO2
  NTNU og SINTEF vant nylig en stor seier gjennom å bli valgt til en av ti felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer innenfor energiområdet (ESFRI). European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) vil kreve forskningsutstyr for 200 millioner kroner, og oppgradering og nybygg for å romme laboratoriene.

  Solceller
  Nye metoder for fremstilling av superrent silisium og andre teknologier for å utbre bruk av solceller er et annet område NTNU ønsker å satses på. Dagens ”solbygg” er bygget på 1950-tallet, og er uegnet for et universitet med ambisjoner på fagfeltet, mener NTNU. Norsk solcelleindustri har uttrykt sterkt støtte til å realisere et nytt, moderne solbygg, men deres øknomiske støtte fordrer et vesentlig statlig bidrag, skriver NTNU i brevet til KD.

  871 millioner kroner
  De syv prosjektene har en total investeringsramme på 442 millioner kroner for 2009, og ytterligere 871 millioner for 2010.

  Av:Tor H. Monsen

 •