MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kvinnelige professorer tjener mer enn mannlige (28.1.09, 15:18)

Lønnsstatistikk for 2008 viser at kvinner i professorstilling nå har gått forbi mannlige kolleger ved NTNU.

VANNSKILLE : En overrasket, men fornøyd likestillingsrådgiver - Svandis Benediktsdottir. Arkivfoto: Arne Asphjell/NTNU
Kvinnelige professorer ligger nesten et lønnstrinn over sine mannlige kolleger ved NTNU, viser statistikk Universitetsavisa har fått tilgang til.

Kvinnelige professorer er lønnsvinnere ved samtlige fakulteter.

- Bevisst politikk
- Dette er et resultat av en bevisst politikk i lokale lønnsforhandlinger. Hovedtariffavtalen har lenge hatt en formulering om at kjønnsforskjeller innad i enhetene skal utjevnes innenfor samme stillingskategorier, sier personalsjef Arne Kr. Hestnes.

Stillingsbetegnelsen ”professor” er lett å sammenligne innenfor, derfor har denne bestemmelsen i Hovedtariffavtalen falt spesielt gunstig ut for kvinnelige professorer, ifølge Hestnes.

Gjennomsnittlig lønn for professorer - uavhengig av kjønn - er mellom 626 100 og 641 800 kroner brutto (lønnstrinn 76-77), ifølge lønnstabellen fra 2008.

- Stor overraskelse
- Nei, sier du det, sier en forbauset, men glad likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir til Universitetsavisa.

– Dette er selvsagt en god nyhet for NTNU, og en stor overraskelse.

- Nå som pendelen har svingt i motsatt retning: Er det tid for å tenke på en revurdering av virkemiddelet med å bruke lønnspolitikken for å rekruttere kvinnelige professorer?

- Det er slett ikke nødvendig, menn har ledet lønnsmessig i flere tiår. Samtidig skal selvfølgelig lønnsfastsettelsen være rettferdig, basert på kompetanse. I rekrutteringssammenheng er ordningen helt klart rettferdiggjort, mener Benediktsdottir.

Lav kvinneandel
Andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger er derimot fremdeles lav ved flere fakulteter, og ved NTNU som helhet.

- På Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) er andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger så lav som fire-fem prosent, forteller dekan Ingvald Strømmen.

IVT har dermed den største likestillingsutfordringen av de syv fakultetene ved NTNU. Strømmen var medlem av utvalget som frambrakte likestillingsplanen i 2007.

- Vi har jobbet bevisst med rekrutteringspolitikk i flere år. Lønnsplassering for å rekruttere kvinnelige forskere er en del av pakken vi kan tilby.

Strømmen vil ikke si hvor langt fakultetet strekker seg i antall lønnstrinn i forhold til hva de ville tilbudt en mann med samme kvalifikasjoner, men medgir at IVT er fleksible.

Halvparten kvinner innen 2010
I tillegg til lønnspolitikken tilbyr NTNU kvinnelige nyrekrutterte startpakker for å komme i gang faglig. Startpakkene ligger på mellom 300 000 og 400 000 kroner. Målet for NTNUs likestillingspolitikk er minst 30 prosent kvinner i vitenskapelige stillinger innen 2010. I 2007 var andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger litt over 27 prosent.

Likestillingsplanen ble vedtatt i oktober 2007. Den forutsetter at innen 2010 skal minst halvparten av alle vitenskapelige nytilsettinger som krever doktorgrad, tilfalle kvinner.

Norske universiteter står foran et gedigent generasjonsskifte de kommende årene. En svært høy andel av vitenskapelig ansatte er 55 år eller eldre.

Av:Tor H. Monsen