MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Renessanse for klassisistene (10.2.09, 07:40)

Det var ikke slutt for gresk og latin likevel. For to år siden var situasjonen mørk. – Nå får NTNU det mest interessante klassisk-faget i Norden, jubler stipendiat Thea S. Thorsen.

Historien om de klassiske fag ved NTNU er en fortelling som utvikler seg fra grått til svart, men som i siste fase gjør en vending mot en lykkelig slutt.

Ny vår for de klassiske disipliner, og Staffan Wahlgren og Thea Thorsen gleder seg. (foto Tore Okhsolen)
Høsten 2007 ble faget gresk nedlagt, samtidig som latin ble kraftig desimert. Det gikk mot en situasjon hvor NTNU som et av landets breddeuniversiteter ble stående uten dekning i de klassiske fag. Dette ble opplevd som uholdbart av mange vitenskapelig ansatte ved HF-fakultetet.

- De klassiske fagene gresk og latin ligger i bunnen av de fleste HF-disiplinene, og uten vitenskapelig kompetanse på disse områdene, mangler man essensiell kunnskap, og må finne ut av ting opp igjen hver gang. Dermed blir vitenskapelig ansatte henvist til å finne opp kruttet på nytt og på nytt, sier Thorsen.

- Dessuten risikerer man å ikke bli tatt på alvor ved andre universiteter i inn- og utland, legger professor Staffan Wahlgren til.

Verdensledende
Professor Wahlgren er greskekspert. Sammen med førsteamanuensis Marek Thue Kretchmer, som har ekspertisen på latin, er de to blant verdens fremste forskere på sine respektive fagfelt, fastslår Thorsen.

Kretchmer ble intervjuet av Universitetsavisa da han bleNTNU første doktor i klassisk.

Thorsens doktorgradsarbeid er viet Ovids dikt "Sapfo-epistelen". Grekerinnen Sapfo betraktes som den største kjærlighetslyriker i den vestlige litterære arv. Hun levde på Lesbos omkring år 700 før Kristus. Thorsens avhandling er tidligere omtalt i Universitetsavisa. Hun er bevilget et post.doc stipend for å jobbe videre innenfor samme felt.

Samarbeider med Kings College
Men nå er den nedadgående trenden snudd. Til høsten starter man opp med undervisning i gresk, samt en bachelor i klassiske språk (gresk og latin) og litteratur. Videre er det besluttet at denne bachelorgraden skal bygges videre med en master, da i form av en såkalt joint master.

- Det innebærer at vi etablerer et samarbeid med Kings College i London, hvor studentene kan studere ett til to semestre ved den andre institusjonen. Samtidig håper vi å få til utveksling på undervisningssiden, forteller professor Wahlgren.

Thorsen og Wahlgren kan berette om stor entusiasme på fagets vegne. Man går i planer om å etablere samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Hvor kommer all denne entusiasmen fra, med tanke på hvor helsvart situasjonen fortonte seg for et drøyt år siden?

Uheldige sammentreff
- For det første var ikke nedleggelsene i 2007 resultat av en overlagt strategi fra universitetsledelsens side, det var nok mer snakk om en rekke uheldige sammentreff, sier Thorsen og Wahlgren.

- Den andre faktoren er at vi har hatt et meget lydhørt dekanat på HF. Uten den velviljen hadde dette neppe gått.

Av Tore Oksholen (tekst og foto)

Trondheim klassisk studentforening