MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ida Birgitte Ranes: Ønsker NTNU kvinner i ledende stillinger? (13.2.09, 13:03)

I forbindelse med prosessen med utlysning og tilsetting av nye ledere for kommende periode, kan det synes som om signaler om å ønske kvinnelige søkere er noe fraværende.

I utlysningsteksten for prorektorer og dekaner finnes ingen formulering om at kvinner oppfordres til å søke.

Vi viser til Hovedavtalen for staten, § 21 om likestilling; ”Utlysningsteksten for stillinger skal utformes med sikte på å rekruttere søkere av begge kjønn. For stillingsgrupper der det ene kjønnet er underrepresentert, bør det i utlysningsteksten tas inn en oppfordring om at det underrepresenterte kjønn bør søke stillingen. For lederstillinger der kvinner er underrepresentert, skal det i utlysningsteksten tas inn en oppfordring om at kvinner bør søke stillingen.” Når man ser på kjønnsfordelingen i dag blant dekanene er det kun er en kvinnelig dekan.

Hvis man ser på kjønnsfordelingen blant sittende instituttledere er fordelingen også mannsdominert.

Når også innstillingsutvalgene for tilsetting av dekaner og prorektorer også utelukkende består av menn fra arbeidsgiversiden. Hvem er det her som vil ivareta likestillingsperspektivet?

Når 6 av 7 dekaner er menn
Når 46 av 57 instituttledere er menn
Når eksempelvis IVT og IME kun har mannlige ledere som dekaner, prodekaner, fakultetsdirektører og instituttledere
Da kan det være grunn til å stille spørsmål i forbindelse med tilsetting og valg av nye ledere.

Når NTNU ønsker å satse på økt jenteandel i studentmassen, synes dette ikke å være en framtredende holdning i forbindelse med rekruttering av ledere. La oss likevel håpe at NTNU ønsker å satse på å få frem kvinnelige kandidater og å ansette og velge kvinner i ledende stillinger for kommende periode. Parat vil med dette oppfordre til at det legges til rette for økt rekruttering av kvinnelige ledere i sentrale lederstillinger ved fakulteter og institutter for kommende periode.

Ida Birgitte Ranes
Hovedtillitsvalgt i Parat NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv