MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Internasjonalisering: - Diffus, blottet for konkret innhold (16.2.09, 14:00)

Studenter og Storting reagerer på stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning, som de mener styrer unna ethvert politisk veivalg for studentmobilitet.

FAKTA

Kunnskapsdepartementet ønsker å vri studentene i retning av eliteuniversiteter, i stedet for dagens ordning med godkjente institusjoner.

 • Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om internasjonalisering i høyere utdanning varsler en omlegging av studiefinansieringen for å få dette til.
 • Departementet vil bytte ut dagens tilleggsstipendliste til fordel for en kvalitetsliste.
 • Det foreslås at staten skal kunne dekke en større del av skolepengene om studentene velger universiteter av høy internasjonal klasse.

  Kilde: Pressemelding, KD - 13.februar.

 • Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning (se faktaboks) ble lagt fram sist fredag av statsråd Tora Aasland. Den har ligget lenge i departementet. Nå når den endelig foreligger, reagerer blant andre Ine Marie Eriksen Søreide på mangelen på tiltak for å motvirke den synkende interessen for å dra til utenlandske læresteder.

  ”Tom” melding
  - Det er helt klart mitt inntrykk at denne meldingen er altfor lite konkret. Det man her gjør, er å beskrive situasjonen på en for så vidt riktig måte, men man skyver det politiske unna. Den type meldinger trenger vi ikke. Det vi trenger er konkrete veivalg videre, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H) – leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget - til Universitetsavisa.

  ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) er enig i kritikken fra Høyres representant: - Det er for mange ubesvarte spørsmål her. Blant annet står det ikke skrevet noe om hvordan tiltakene vil slå ut økonomisk for studentene. Tidsperspektivet for konkretiseringen av tiltakene er satt til 2011 til 2012. Det er fra departementets side ikke lovet noe konkret før den tid. Jeg hadde forventet noe helt annet i en stortingsmelding som det er lagt såpass mye arbeid i, sier leder Anders Fjelland Bentsen.

  Kvalitetslister
  Kunnskapsdepartementet (KD) vil avvikle dagens tilleggsstipendliste til fordel for kvalitetslister. Norske studenter skal i større grad velge de beste universitetene (om de kommer inn.) Hvordan en slik liste skal utarbeides, sier stortingsmeldingen ingenting om. ”En rådgivende gruppe” skal få i oppdrag å se på mulige parametre. Den har på seg til 2011 med å foreslå en metode, ifølge informasjonsrådgiver Tom Holen i KD.

  ANSA var i møte med statsråden sist torsdag. Hva kvalitetslisten skal bygge på, ble heller ikke konkretisert, ifølge Fjelland Bentsen.

  Støtter seg til rangeringer?
  - Men slik vi har forstått det vil listene støtte seg til resultater fra internasjonale rangeringer av universiteter, sier Fjelland Bentsen.

  Internasjonale rangeringer av verdens universiteter har fått stor oppmerksomhet de siste årene, også norske universiteter erkjenner at rangeringene har stor betydning for universitetets omdømme i utlandet. Rangeringene er på den annen side blitt kritisert for metodiske svakheter.

  INE MARIE ERIKSEN SØREIDE: Reagerer på en politikkløs stortingsmelding. Foto: Kirkeinfo.
  - Jeg synes det er merkelig om en venstreorientert regjering vil støtte seg til markedstilpassede universitetsrankeringer. Det er viktig å få fokus på kvalitet, men jeg tviler på at staten er riktig instans for å vurdere kvaliteten på all verdens universiteter, mener Eriksen Søreide.

  Årviss nedgang
  - Det grunnlegende problemet er uansett å få flere norske studenter til å velge å reise utenlands, sier hun.

  ANSA har laget en mobilitetsanalyse for studieåret 2008/2009. Statistikken viser i følge organisasjonen en årviss nedgang av antallet norske studenter med utferdstrang siden 2001. ANSA skylder på dårligere finansieringsordninger, for dårlig informasjonstilgang og organisering av utenlandsoppholdet.

  Av:Tor H. Monsen