MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Karrieretjenesten er sprengt (24.2.09, 07:45)

Studenttingets Bjørnar Kvernevik (bildet) roper et varsko i møte med økende arbeidsledighet: Karrieretjenesten ved NTNU skal betjene 20.000 studenter for 100.000 kroner.

ØNSKER MER RÅDGIVING : (f.v.) Daniel Hammergren - nestleder av Velferdstinget; Gunn-Marit Fosshaug - medlem av Studenttinget; Jan Erik Tangen - Karrieretjenesten, og Pål Ivar Brekke - nestleder av Studenttinget. Foto : Tor H. Monsen
Det er to ansatte ved Karrieretjenesten. Det betyr 10.000 studenter på en rådgiver. Det totale driftsbudsjettet er på 100.000 kroner – eller en femmer på hver student.

Dette vil ikke Studenttinget ha noe av lenger. I arbeidsprogrammet for neste periode vil tinget jobbe for at jobbrådgivingen fra NTNU styrkes kraftig – ikke minst med tanke på den varslede økningen i arbeidsledig.

- Karrieretjenesten sprengt, mener Studenttinget
Studenttinget ved NTNU krever at universitetet nå åpner for å styrke Karrieretjenesten betydelig – i første rekke gjennom å fordoble antall årsverk – fra to til fire.

- Kapasitetene er strengt, derfor forslår opprettelsen av to nye årsverk som et første skritt. Det må bli en bedre tilretteleggelse enn tilfellet er i dag. Karrieretjenesten bør være sentral for NTNUs arbeid mot studentene, sier leder Bjørnar Kvernevik.

I neste omgang bør det investeres i et mer vidtrekkende karrieresenter etter modell fra Oslo og Bergen med forgreninger ut til fakultetene, mener studentorganet.

Underdimensjonert i forhold til UiB og UiO
Jobbsenteret består i dag av to ansatte, tilsvarende to årsverk, som skal betjene en studentmasse på ca 20.000.

EN OPPTATT MANN - JAN ERIK TANGEN: Karrieretjenesten er NTNUs tilbud overfor studenter som skal ut i arbeidsmarkedet, som gir rådgiving og tilbakemeldinger til studenter klar for en karriere, holder kontakt med arbeidsgiversiden, arrangerer og holder kurs, og produserer informasjonsorganet Karriere. Foto: Tor H. Monsen
Dette står i kontrast til dimensjoneringen på universitetene i Bergen og i Oslo. Karrieresenteret ved UiB har fire faste heltidsstillinger, pluss tre studenter tilsvarende en 80 prosent stilling. På Blindern er det syv årsverk til å betjene omkring 30.000 studenter. UiB har ifølge egne tall ca 15.000 studenter.

Jan Erik Tangen leder arbeidet ved Karrieretjenesten. I tillegg til hans ordinære oppgaver, har han ansvaret for oppfølging av toppidrettsutøvere som ønsker å kombinere studier og idrett. Arbeidsbelastningen gjennom Olympiatopp-programmet beregner Tangen til et halvt årsverk. I realiteten vil det si at Karrieretjenesten disponerer 1,5 årsverk.

– Jeg er ikke den flinkeste til å si nei, sier Tangen.

100.000 å drive for i året
Det totale driftsbudsjettet for Karrieretjenesten er i følge Tangen 100.000 kroner. Dette skal dekke omkostninger for to stillinger, og alle faste og variable kostnader som følge av aktivitetene ved kontoret.

De to ansatte skal også produsere et nummer av informasjonsbladet Karriere hvert semester. Sist høst var det verken penger eller kapasitet til å utgi magasinet.

Mobiltelefoni må Tangen ta på egen regning. Han mener omtrent halvparten av samtalene er jobbrelaterte. Dette kan beløpe seg til noen tusenlapper i året som han må ta på egen kappe, sierhan.

Kurs og næringslivskontakt lider
”Det er trist at karrieretjenesten ikke kan gi kurs, tester og tjenester de har kompetanse til å tilby på grunn av trang økonomi”, skriver Studenttinget i en pressemelding.

Jan Erik Tangen bekrefter at tospannet mangler ressurser til å kjøre nok jobbsøkerkurs til å dekke etterspørselen. Mens de to ansatte tidligere kjørte tolv til femten kurs i semesteret, er det nå ikke kapasitet til flere enn åtte. Tidligere arrangerte Karrieretjenesten ti kurs i jobbintervjutrening. Nå er det ingen.

Ved maksimal belastning kan de to rådgiverne konsultere 20 studenter i uken. Da blir det imidlertid ikke tid til stort annet, ifølge Tangen.

Som situasjonen er i dag, har de to ansatte ikke mulighet til å tilby rådgiving på andre campuser enn Gløshaugen og Dragvoll.

Jobb- og karrierekontoret skal fungere som bindeledd mellom arbeidssøkende studenter og potensielle arbeidsgivere. Å være oppdatert på arbeidslivets behov er en forutsetning forå kunne tilby rådgiving av verdi. Kontakten med næringslivet er imidlertid minimal på grunn av ressurssituasjonen, ifølge Tangen.

Ingen planer om økning
Det eksisterer ingen planer for å styrke Karrieretjenesten ved NTNU, verken i form av økt bemanning eller økte driftutgifter, ifølge Anne Rossvoll, som er studiedirektør med Karrieretjenesten i sin portefølje.

125.000 ledige om et år?
- Med to nye stillinger kunne vi utrettet dobbelt så mye arbeid, i form av konsultasjoner, kurs, arbeidsgiverkontakt og informasjonsarbeid rettet mot studentene. Dette ville medført kortere ventetider og færre sure studenter, sier Tangen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig fram nye prognoser for arbeidsledighet. SSB regner med 125.000 ledige i 2010 og 2011. Klassekampen fulgte opp med Nova-forsker Torild Hammer som uttalte at særlig ungdom under 25 ville bli rammet av ledighet.

Også NTNU-studenter må regne med hardere tider.

- Vi har blitt reddet tidligere av den økonomiske oppgangen. Det er vår oppfatning at antall henvendelser til Karrieretjenesten har økt den senere tid. Jeg ser dette som en konsekvens av krisetider i økonomien. Om arbeidsledigheten skulle stige kraftig fremover, kan det bli litt krise her på kontoret, sier Tangen.

Av:Tor H. Monsen