MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 25. FEBRUAR 2009
DMF kan gå for tilsatt instituttleder (24.2.09, 15:06)

Samtlige institutter ved Det medisinske fakultet går for uravstemning i spørsmålet om styring og ledelse ved instituttene. Fakultetet kan komme til å vedta en styringsordning som går på tvers av anbefalingen fra NTNUs styre.

Styret ved NTNU vedtok i forrige ordinære møte at instituttledere som hovedregel skal velges, samtidig som at ordningen med styre innføres. Samtidig åpnes for alternative ordninger, dersom instituttvise uravstemninger gir et flertall for dette. Dette må i så fall vedtas av fakultetsstyret, ettersom avstemningen er rådgivende.

For å få en slik uravstemning, må minimum 10 prosent av de vitenskapelig fast ansatte ønske det. Ettersom langt over halvparten av de vitenskapelige stillingene ved DMFs 5 institutter utgjøres av midlertidig ansatte, dreier det seg om relativt få stemmer: Henholdsvis 3, 5, 3, 4 og 4 stemmer.

Dekanen må slutte seg til at det gjennomføres uravstemning. Om man ønsker å innføre alternativer til instituttstyre, må også instituttlederen slutte seg til kravet om uravstemning.

- Ikke opprør
Dekan ved DMF, Stig Slørdahl, hadde ingen motforestillinger mot å gi sin tilslutning til uravstemning i denne saken.

- Det er viktig at de ansatte får anledning til å uttrykke sin mening om saken, sier Slørdahl, som avviser at dette skal tolkes som et opprør mot NTNUs styre.

Dekanen er åpen tilhenger av tilsatt instituttledelse. Men om uravstemningen skulle gi flertall for valgt ledelse og innføring av instituttstyre, mener han det er viktigere at fakultetet har ens ordning over hele linja.

- Betyr det at du da kan tenke deg å anbefale valgt ledelse, heller enn at de ulike instituttene ved fakultetet ditt velger ulike løsninger?

- Det er riktig. Det viktigste er at løsningen forankres ved fakultetet, og at den er enhetlig for alle institutter. Det vil være mitt råd til fakultetsstyret.

Per i dag har fakultetene råd. I denne saken vil de imidlertid ha beslutningsmyndighet som et styre.

Tror på jevnt resultat
Øyvind Ellingsen er instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Han er selv tilhenger av ansatt leder. Ellingsen tror resultatet av uravstemningen vil bli jevnt.

- Dermed skal det bli interessant å se hva fakultetsrådet (-styret) beslutter seg for, sier Ellingsen.

Dersom uravstemningen resulterer i støtte for tilsatt ledelse i en eller annen form, er det altså dekanens råd at fakultetet går for en slik ordning ved hele fakultetet.

Ellingen legger til at han er spent på hva NTNUs styre har å si i forhold til fagruppene ved instituttene.

- Det er her utfordringen for medvirkning ligger. Forholdet mellom forskergruppene og faggruppene er ennå ikke avklart, og her behøver vi hjelp fra NTNU-styret, sier Ellingsen.

Av Tore Oksholen