MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 25. FEBRUAR 2009
Økonomi, rapportering og styrekonflikter (25.2.09, 13:18)

Det ble tilløp til krangel da styret skulle diskutere beskrivelsen av sitt eget arbeid.

KD ønsker styrevurdering
1. mars hvert år skal NTNU levere rapport om foregående år, samt fortelle om sine planer for inneværende år som det viktigste rapporteringsarbeid mot Kunnskapsdepartementet (KD) som eier av universitetet. Materialet danner grunnlaget for den såkalte blåboka, som er NTNU populariserte årsrapport.

Hver desember sender departementet et tildelingsbrev til institusjonene som forteller NTNU hva det har av midler for kommende budsjettår, hvilket handlingsrom og fullmakter NTNU er gitt, og hvilke tilbakemeldinger departementet forventer tilbake.

Økonomidirektør Frank Arntsen orienterte om hovedtrekkene i tildelingsbrevet, som hadde vært etterlyst av styret. Styret ønsker i fremtiden å komme tettere og tidligere inn på diskusjonen rundt dette sentrale dokumentet.

Nytt av året er at departementet ønsker en vurdering av styrets arbeid som del av rapporteringen. Flere styremedlemmer takker for seg inneværende år, og nye skal utpekes av eieren. En arbeidsgruppe jobber for tiden med å sette opp en liste med aktuelle kandidater.

“Blomsterbeskrivelse”
Svein Lorentzen var ikke fornøyd med hvordan NTNU formidlet informasjonen om virksomheten.

- Dokumentet er på over femti sider og inneholder mange blomstrende formuleringer om hvor flinke vi har vært. Er dette en type prosa som departementet ønsker å kjempe seg igjennom, lurte han på.

Marit Arnstad – styreleder og tidligere statsråd, kunne forsikre Lorentzen om at prosaen NTNU benytter, er gjeldende standard for denne typen rapportering.

- Er det for rundt formulert, kommer departementet til å påpeke det, det kan du være sikker på, sa hun.

Det er en betydelig mengde statistikk som utarbeides hvert år for dette formålet - Hvor mye ressurser går egentlig med til denne rapporteringen, lurte flere på. Mange av tallene går på økonomi. Direktør Frank Arntsen kunne ikke kommentere annet til dette spørsmålet enn at NTNU ikke har noe valg, rapporteringen er pålagt av eieren.

- Kjenner meg ikke igjen
Et punkt vakte tilløp til krangling: Kapittelet om vurderingen og gjennomgangen av styrets arbeid i 2008 :

- Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen her. Jeg synes vi skal være ærlige på at det har vært konflikter i styret, mellom interne og eksterne representanter, og mellom deler av styret og administrasjonen. Siden fristen for innlevering er 1. mars er det ikke mye vi kan endre på i denne beskrivelsen. Men jeg synes vi i styret burde fått mer hånd på rapporten om vårt eget arbeid. Jeg synes arbeidet i styret har vært vanskelig i perioder.. Det tegnes store glansbilder i dette dokumentet, sa internrepresentant Kristin Dæhli.

- Da må det i så fall strykninger og endringer til her, kommenterte Arnstad.

- Jeg må få si hva jeg mener i denne saken, repliserte Dæhli.

- Angående styrets arbeid. Jeg mener dialogen mellom Dæhli og Arnstad her illustrerer problemet. Hvilken virkelighet er det de interne og de eksterne ser. Jeg foreslår endringer i beskrivelsen, mente An-Magritt Jensen.

Det syntes som om særlig Jensen og Dæhli hadde store problemer med hele kapittelet om styrets arbeid. Arnstad syntes ikke å like retningen debatten tok:

- Med tanke på innleveringsfristen er det begrenset hva vi kan få til. Jeg har også opplevd styrets arbeid som meget vanskelig i perioder. Om vi ikke kan enes om formuleringene, bør vi kanskje stryke alt etter de to første setningene.

Rigmor Austgulen kom til sine kollegers forsvar, og mente de siste innleggene ikke var konfliktorienterte, men uttrykte at medlemmene ikke mente beskrivelsen slik den fremstod var dekkende.

Kapittelet ble stående, men med endringer fra Jensen.

Byråkratisering av universitetet?
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte etter oppfordring fra enkelte av styrets medlemmer om personalutvikling med særlig fokus på forholdet mellom vitenskapelig og administrative stillinger. Noen fryktet at andelen teknisk-administrative ansatte løp fra undervisnings- forsknings- og formildingsstillinger.

Hovedtrekkene i perioden 2003 til 2008 viste ifølge Singsaas at NTNU er på samme nivå som de andre universitetene i landet. Hvis man regnet på rent administrative stillinger i forhold til vitenskapelige, inklusive midlertidige stillinger – har NTNU en lavere ratio enn andre universiteter.

- Man kan også stille seg spørsmålet om vi ikke burde ha flere støttestillinger i forhold til vitenskapelige stab, kommenterte Singsaas.

Tallene viste på den annen side at NTNU har en vei å gå når det gjelder kvinneandelen for rekrutteringsstillinger. Her ligger man etter de andre institusjonene.

Av:Tor H. Monsen