MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 25. FEBRUAR 2009
- Valgt ordning skal være normalen (25.2.09, 14:25)

Signalene fra DMF om at man kan komme til å gå for tilsatte instituttledere og dermed avvike fra normalordningen nylig vedtatt av NTNUs styre, medførte en del brumming rundt styrebordet i dag.

Styrerepresentantene Svein Lorentzen og Kristin Dæhli yttrykte misnøye med at enkelte dakultet kan tenkes å velge bort det styret har vedtakk skal være normalordningen. Begge understreket imidlertid at uravstemningen skal være førende (foto Tor H Monsen).
Styret vedtok mandat, sammensetning og forretningsorden for de nye fakultets- og instituttstyrene onsdag. I den sammenheng kommenterte flere styremedlemmer at ikke navngitte fakultet kan komme til å gå for en enhetlig styringsordning for sine institutter som avviker fra den valgte ordningen som NTNU-styret nylig vedtok skal være universitetets nye normalordning.

Universitetsavisa skrev tirsdag at at DMF kan velge å gå for tilsatt instituttleder.

Styrerepresentant Svein Lorentzen ytret ønske om en presisering i vedtaksteksten som sier at når Styret sier ”normalordning” så mener man akkurat det.

- Dermed skal det ikke være enkelt og greit for enkelte fakulteter å ved et pennestrøk etablere en alternativ normalordning, sa Lorentzen.

Kristin Dæhli poengterte at uravstemninger i utgangspunktet er det mest demokratiske.

- Men om det er slik at dekanene driver denne prosessen, blir dette litt mer tvilsomt. Muligens bør Rektor gi tydeligere signaler til dekanene, og be dem om å oppføre seg mer nøytralt og passivt her, sa Dæhli.

Rigmor Austgulen kommenterte at hun ser Dæhlis poeng, men mente at dette burde Styret tenkt på før.

Vegar Lein Ausrød minte om at uravstemningen er rådgivende. Dermed vil det være mulig å gi signaler til fakultetstyrene hva normalordningen er.

Lorentzen: - Det er mulig å presisere at resultatet av uravstemningen skal være retningsgivende, og ikke kan overprøves av fakultetsrådet.

Styreleder Marit Arnstad mente at det blir feil å si at ordningen forsyner dekanene med bakdører inn til alternative ordninger.

- Jeg ser det som utenkelig at fakultetsrådet skal pålegge et institutt en styringsordning som et flertall av instituttene i uravstemning sier nei til. Om det er helt jevnt, får dette bli et tema til diskusjon i fakultetsstyret, sa Arnstad.

Svein Lorentzen foreslo så en formulering om at uravstemningen skal være retningsgivende for fakultetsstyrets beslutning.

- Dermed presiseres at det skal helt ekstraordinære forhold til for at uravstemningen overprøves av fakultetstyret, sa Lorentzen. Formuleringen ble tatt inn i dokumentet.

Av Tore Oksholen