MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Lorentzen: Om styring og ledelse ved NTNU (4.3.09, 08:02)

Flere kolleger har gjennom leserbrev ytret seg kritisk til den vedtatte ledelsesstrukturen ved NTNU, og styrets rolle i denne prosessen. Som valgt styrerepresentant fra de vitenskapelig tilsatte, har jeg ingen vanskeligheter med å si meg enig i mye av kritikken: Det hadde vært sterkt ønskelig med valgte ledere på alle nivåer, og valgte styringsorganer både på fakultets- og instituttnivå.

Virkeligheten er imidlertid at det i NTNU-styret er sterkt motstridende synspunkter på spørsmålet om valgte eller tilsatte ledere, og om fakultets- og instituttnivåene skal ha råd eller styrer. Hvis styret skulle votert langs "rene" linjer, ville det høyst sannsynlig vært flertall for tilsatte ledere med tilhørende rådsorganer både på fakultets- og instituttnivå.

Resultatet av en vanskelig prosess gjennom flere styremøter har blitt et kompromiss, hvor rektorat og dekaner fortsatt tilsettes og instituttledere (som normalordning) fortsatt velges, samtidig som det gjeninnføres et styre som fakultetets øverste organ, og et instituttstyre (som normalordning) som øverste organ på instituttnivå. Dette har et nær enstemmig styre kunnet samle seg om, noe jeg faktisk ikke hadde trodd i forkant av saksbehandlingen.

Når det gjelder sammensetningen av styrene, så er det i tråd med Universitetsloven lagt til grunn at ingen enkeltgruppering skal ha flertall alene. Et forslag om en annen fordeling (f. eks. et flertall av vitenskapelig tilsatte) ville i NTNU-styret hatt liten hensikt ut over en ren markering. Det er likevel grunn til å understreke at seks av åtte medlemmer i de vedtatte instituttstyrene kommer fra "innsiden", dvs. den valgte lederen, to vitenskapelig tilsatte og én teknisk-adminsitrativ, i tillegg til to studenter ved instituttet. To representanter er eksterne.

Som sagt: Jeg hadde helst sett at NTNU avsluttet sin styringsmessige alenegang blant norske universiteter. Samtidig mener jeg at NTNU-styret har funnet fram til kompromisser som kan dreie styrings- og ledelsesprosessene i riktig retning. Innføring av formelle vedtaksorganer på institutt- og fakultetsnivå er et skritt i en slik retning, og i denne omgangen hva det var mulig å få gjennomslag for i NTNUs styre.

Med vennlig hilsen,
Svein Lorentzen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv